torsdag 3 oktober 2013

Politiker som väljer eller sväljer?

Vi är bästa ”jobb-partiet”. Det är nu huvudbudskapet från såväl Socialdemokraterna som Moderaterna. Skulle jag vara dem skulle jag vara lite ödmjuk. Fakta är att varken socialdemokrater eller moderater har lyckats knäcka arbetslösheten på decennier – om de ens haft ambitionen att göra det. När arbetslösheten parkerat runt åtta procent och allt fler förlorar hoppet om att någonsin släppas in på arbetsmarkanden – är det då inte läge att ompröva och slå in på en ny väg?

Jag säger inte att det är oväsentligt om vi får en röd eller blå statsminister efter nästa val. Exempelvis finns i Socialdemokraternas skuggbudget en rad viktiga utbildningssatsningar. Men såväl moderater som socialdemokrater saknar politik som kan ge Sverige full sysselsättning. För det första: För att ekonomin ska stå pall när klimatkrisen tilltar och oljeresurserna sinar krävs att vi omedelbart sätter högsta fart på den gröna omställningen. Här står båda de stora partierna tomhänta. Tvärtom vill man bygga fast oss ytterligare i fossilsamhället med vansinnessatsningar som Förbifart Stockholm. Dessutom skyr man de miljöskatter som behövs om man vill styra om till hållbara lösningar och få snurr på utvecklingen av alternativen.

För det andra: Vi måste inse att ny teknik och nya produktionsmetoder leder till ett minskat behov av arbetskraft. Därför gav exempelvis det löpande bandets intåg arbetarna kortare arbetstid. Men sedan 70-talet har arbetstiden varit i stort sett den samma, trots att vi fortsatt producera allt mer effektivt. Följaktligen har arbetslösheten stigit runt om i västvärlden. Endast perioder då ekonomier ”dopats” genom förödande skuldsättning har arbetslösheten tillfälligt pressats tillbaka.

Det går att föra en politik som krossar arbetslösheten. Låt oss kräva det. Låt oss vara så högljudda i våra krav att vi hjälper våra politiker att vara modiga och förändra på riktigt. Som står upp för kortare arbetstid, tuffa miljöskatter och massiva klimatinvesteringar. Som väljer bort ökad konsumtion och jobbskatteavdrag – även när Alliansen redan mutat väljarna. Som inser att politik är att välja, inte att svälja.

Ibland är Anders Borg ärlig. Det lär inte hända igen före valet. Men läs här om hans uttalande om att en arbetslöshet på fem eller sex procent är önskvärd.

3 kommentarer:

Malin Åberg Aas sa...

Bra formulerat Olof!

Olof Olsson sa...

Tack Malin!

peter sa...

Personligen tyucker jag att vi ska jobba mindre.
Vad som är lagom är väl svårt att säga, men själv jobbade jag bara 6 tim/dag i många år när barnen var små.
Visst var det snålt i kassan ibland, men det är inget jag ångrar.