måndag 29 november 2010

Ny fullmäktigegrupp i MP Huddinge efter valet

I början av november hölls det första sammanträdet med den nya fullmäktigekonstellationen i Huddinge. Miljöpartiets fullmäktigegrupp består nu av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. De ordinarie ledamöterna är:

Marica Lindblad (gruppledare)
Olof Olsson
Karin Reuterswärd
Andreas Novotny

Ersättare är:
Birgitta Ljung och Mattias Bengtsson Byström

Det blir spännande att se vad vi kan göra av denna mandatperiod med ett så starkt gäng, både i och utanför kommunfullmäktige. Man kan dock konstatera att ett kommunfullmäktige är en tung koloss att handskas med. Om en vecka är det dags igen! Den 6:e december äger nästa sammanträde rum.