fredag 29 maj 2015

Huddinges fjärde största parti saknar politiskt engagemang

Det är en hektisk period i kommunpolitiken för att det är nu budgetförslag ska läggas fram. Budgetförslaget är således det grundläggande underlaget för varje enskilt parti. Man föreslår hur kommunens pengar ska fördelas för kommande året och det är där vart och ett av partierna tydligt visar sitt ställningstagande i skilda politiska sakfrågor. Där lyfter alltså partierna fram sina hjärtefrågor och de flesta är väldigt seriösa i detta arbete.  Varje krona och öre övervägs noga och placeras efter långa gruppdiskussioner. 

Men det finns ett parti som nästintill saknar några som helst seriösa politiska förslag.  Ett parti som igenom möten och diskussioner vidhåller tystnad och likgiltighet.Detta parti har än så länge inte ens lämnat något budgetförslag och det trots att det är några få dagar kvar till beslut.

Detta parti är Sverigedemokraterna. De saknar brett politiskt engagemang, de saknar lösningar för våra skolor, våra vägar, de saknar bostadspolitik och ungdomspolitik.
Att  inte lägga fram förslag, att inte vara engagerad , att brista så här allvarligt i sina åtaganden är respektlöst och ansvarslöst inte bara gentemot Huddingebor utan även gentemot deras väljare.

Detta är populism och främlingsfientlighet när det är som värst. 
Detta parti livnär sig och existerar bara och endast på människohat. Det livnär sig på att skapa ett "vi och de tänk" för om hatet försvinner har de ingenting att tillföra. Om  deras väljare bryr sig om Sverige borde de tänka om , för måttet på kärleken till vårt Sverige borde inte vara människohat , det borde vara politisk engagemang och seriositet på alla nivåer inom alla områden och för alla Sverigebor.

Zaire Kanat Yildirim