måndag 31 maj 2010

Min djupaste respekt

Just nu har jag inga meningar. Jag har bara känslor. Och den djupaste respekt och vördnad för följande ofattbart modiga människor:

Dror Feiler, Henning Mankell, Mattias Gardell, Edda Manga, Viktoria Strand, Mehmet Kaplan, Saman Ali, Ulf Carmesund, Henry Ascher, Kimberly Soto Aguayo och Amil Sarsour.

söndag 30 maj 2010

Maxantal eller inte i förskolans barngrupper

Jag hann aldrig skriva något inlägg om förskolan i går, då både SvD och DN (inte hittat på nätet) tog upp barngruppernas storlek. DN med en artikel om att det inte är personaltäthet (dvs proportionen pedagoger-barn) som är det viktigaste, utan att det även spelar stor roll hur stora barngrupperna är i absoluta tal. SvD redogjorde för att moderaterna i Stockholm ville slopa taket för hur många barn man ska ha per grupp.

När jag nu satte mig för att skriva har moderaterna enligt SvD redan vänt och vill inte längre ta bort max-taket, åtminstone inte under kommande mandatperiod. Jag känner dock igen tongångarna från Förskolenämnden i Huddinge där man inte heller gärna diskuterar maxantal i absoluta tal, utan driver tesen att det viktiga är personaltätheten och hur man delar in avdelningen i mindre grupper, något som i DN motsägs både av Skolverket och psykologen Birgitta Lidholt. Lidholt lyfter fram barnens behov och att dessa inte tillgodoses i alltför stora grupper, men påpekar också att förskollärare är en av de yrkesgrupper som löper störst risk att drabbas av utmattningsdepression. Även om detta har flera skäl så underlättar knappast stora barngrupper arbetet.

Naturligtvis är inte allt frid och fröjd med "rätt" antal barn i barngruppen, annan kvalitetsgranskning måste också till, men det är en riktningsangivelse. Utan tak blir "allt" OK. Jag kan t ex konstatera att Huddinge åtminstone i de förskolor jag känner till ligger långt från Skolverkets rekommendationer om att 15 barn på 3 heltidstjänster är lagom för 3-5-åringarna, medan de yngre barnen behöver mindre grupper. Mina egna erfarenheter som förskoleföräldrar säger att det är vanligare med 15 barn per yngrebarnsgrupp med 3 personal och 20-21 för äldre barn. Och utöver barnens behov och personalens utsatthet för stress undrar jag hur smittospridning påverkas av ju fler barn man har per grupp. (Detta gäller kanske i ännu högre grad på fritidshemmen där det inte är ovanligt i Huddinge att man har 50-talet barn (eller fler) per fritidshemsavdelning - det är väl inte märkligt att t ex löss vandrar runt runt mellan barnen, för hur får man under en längre period 50 familjer att luskamma sina barn återkommande och samtidigt?! Och detta är våra barns och personalens arbetsmiljö!)

Också Pedagogiska magasinet har skrivit om svensk förskolas kvalitet (se Lärarnas nyheter) och när förhoppningen om att den bok som Lidholt bidragit till (tillsammans med Magnus Kihlbom och Gunilla Niss) ska skapa en konstruktiv diskussion om kvaliteten i förskolan. Vi får hoppas på det!

måndag 24 maj 2010

Biogas rena klimatmedicinen

Biogas från gödsel ger 140 procent lägre utsläpp än bensin - det är alltså mer än klimatneutralt. Det visar en undersökning från Lunds tekniska högskola. Anledningen till att biogasen kan ge upphov till utsläpp som är mindre än noll är att när man gör biogas av gödseln ligger den inte i en gödselstack och pyr metan.

Den omdebatterade etanolen är enligt undersökningen klart bättre än bensin med 65 procent utsläpp, men alltså långt från biogasen.

Miljöpartiet i Huddinge går till val på en rejäl satsning på biogas i kommunen. Det handlar både om att vi ska få fart på produktionen av biogas och om att det ska finnas ett flertal tankställen för biogas i kommunen.

Nu gasar vi för ett grönare Huddinge!

söndag 23 maj 2010

Grön politik ger Sverige krisberedskap

Världsekonomin är åter i gungning. Dagligen läser vi om problemen i Sydeuropa och Storbritannien. USA:s budgetunderskott överstiger vår fattningsförmåga och från Kina, ”världens tillväxtmotor”, rapporteras om stigande arbetslöshet.

Mycket talar för att den ekonomiska osäkerheten kommer att prägla den kommande valrörelsen. Politiska förstå-sig-påare och opinionsinstitut tycks vara överens om att detta i så fall kommer att gynna regeringen, som får chansen att framställa sig själva som det trygga och ansvarstagande alternativet.

Att ta ansvar skulle vara rusta Sverige. Göra oss redo att möta en framtid som kommer ställa krav på modernisering och omställning, för att klara såväl ekonomi och välfärd som klimat. Att satsa på forskning och utbildning så att människor kan ta sig an de utmaningar vi står inför. Att bryta vårt oljeberoende så att vi är redo den dag när oljepriset börjar skena på allvar. Att ersätta gammal enerigslukande teknik med ny, modern och snål.

Gör inte regeringen det här? Nej. De har ”tagit ansvar” genom att skrota klimatinvesteringsprogram och sänka skatter med lånade pengar.

Kommer de rödgröna göra det här? Ja, faktiskt, även om inriktningen kan bli ännu tydligare. Ju starkare grönt inflytande desto mer framtidsinriktad politik. Och desto bättre blir vår krisberedskap.

lördag 22 maj 2010

Svanberg om sannolikheten

BP:s svenska VD Carl-Henrik Svanberg vågade sig igår äntligen på att kommentera den gigantiska oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Var då? I aktuelltstudion? Nej, på Youtube förstås.

Svanberg spår att olyckan kommer förändra oljebranschen och jämför med kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979. Däremot vill han inte tillstå att det finns höga risker med att borra på stort djup. Han säger:
”Det finns 1.000 borrhål som är 1.000 meter djupa i Mexikanska golfen ... och det har inte skett nån explosion på åratal”.

Aha. Det kanske nästan är bra att det som hände i Mexikanska golfen har hänt, om det nu har gjort det. För då är ju sannolikheten att det skulle hända igen löjligt jätteliten.

Älskade Tage Danielsson, du behövs i vår tid.

söndag 9 maj 2010

Skit i skalbaggarna - men jag vill andas ren luft

Idag skriver tre miljöpartister på Svenska dagbladets debattsida om vikten av att bevara de s.k. gröna kilarna, de tio sammanhängande grönområden där man kan vandra i nästan obruten natur från Stockholmsregionens centrala delar ut mot Östersjön och landsbygden.

De gröna kilarna är hotade. I den regionplan som landstinget förväntas anta i veckan offras exempelvis Hanvedenkilen som löper genom Huddinge. Detta för att ge plats åt Södertörnsleden.

Är detta verkligen ett problem? Är det inte mossigt och utvecklingsfientligt att snacka om skogar? Om en och annan utrotningshotad skalbagge skulle stryka med, är inte det ett rimligt pris för att vi ska slippa bilköer?`

För hundraelfte gången: Vi slipper inte bilköer genom vägbyggen. Tvärtom genererar nya vägar ny trafik och på sikt ännu längre köer. Och ärligt talat skiter jag i skalbaggarna. Däremot bryr jag mig om människor. Och även vi civiliserade och utvecklingsorienterade storstadsmänniskor behöver frisk luft, rent vatten och en rad andra tjänster som naturen ger oss.

Att värna de gröna kilarna handlar om att värna människan. Därför behövs många gröna röster i landstingsvalet i höst för att det vansinnesbeslut som sannolikt kommer fattas i veckan inte förverkligas. Slå in gröna kilar i sossars och borgares betongallians!

söndag 2 maj 2010

De rödgröna pekar ut riktningen

De rödgröna drar ifrån i opinionsmätningarna. Samtidigt rapporteras att förtroendet för regeringen ökar. Motsägelsefullt kan tyckas. Men jag tycker inte att det är så konstigt. Regeringen har lyckats ganska bra med att måla upp bilden - sann eller falsk - av att man hanterat den ekonomiska krisen väl.

Nu handlar ett val inte främst om det som har gjorts, utan om hur man vill forma framtiden. Och medan de borgliga ägnar sig åt att vara i oppoisition mot oppositionen pekar de rödgröna ut riktningen för framtiden. För varje rödgrön överenskommelse som kommer blir det allt tydligare: de rödgröna utgör det moderna, framtidsinriktade regeringsalternativet. Ny kollektivtrafik, inte fler bilberoende. Smart energibesparing och förnybar energi, inte dyr och ineffektiv kärnkraft. Kunskap och utbildning, inte vatten och bröd för arbetslösa. Och så vidare.

Jag har tidigare reflekterat över hur de rödgröna vinner i opionionen så länge debatten handlar om politiskt innehåll. Nu ser vi det återigen. Och vi ser också hur de borgliga desperat tar till alla medel för att få diskussionen att handla om annat. Om vi som vill något med framtiden inte går i fällan, utan ihärdigt och energiskt, använder varje dag fram till den 19 september till att prata om vår politik - då kommer vi att vinna. Haka på, det är roligare om man är många.