fredag 30 maj 2014

Miljöpartiet öppnar Sverige

Miljöpartiet är garanten för att Sverige inte blir ett Danmark. Det vill säga ett land där det rasistiska partiet sätter agendan och flyttar de andra partierna i invandringsfientlig riktning. Ingenting gör mig mer oreserverat mallig över att vara miljöpartist än den gröna migrationspolitiken. Idag fick mitt hjärta en ännu grönare nyans när språkrören inledde kongressen med att tillsammans med den migrationspolitiske talespersonen Maria Ferm presentera en rad tydliga förslag för ett öppnare Sverige.

Visst. Sverigedemokraterna har flyttat debatten. Den som någonsin läst ett kommentarsfält på internet kan konstatera att det för många människor blivit OK att sprida antifeministisk, homo- och transofob och rasistisk dynga. Men i Sveriges riksdag är det stopp. Där har Miljöpartiet under mandatperioden sett till att Sverige tagit små, men viktiga steg i riktning mot en humanare migrationspolitik. Fler familjer har kunnat återförenas tack vare schysstare regler för anhöriginvandring. Sjuka barn har fått stanna i Sverige. Gömda och papperslösa har fått vård och skolgång.

Nu går Miljöpartiet till val på nya skarpa krav för en mänskligare migrationspolitik. Även vuxna ska omfattas av formuleringen ”särskilt ömmande omständigheter” så att exempelvis svårt sjuka kan få stanna i Sverige. Tvåårsregeln som tvingar våldsutsatta kvinnor att välja mellan att stanna hos en partner som misshandlar eller att lämna landet ska avskaffas. HBTQ-personers rätt till asyl ska stärkas. Med mera.

Miljöpartiet har en dubbel uppgift. Att få debatten att präglas av medmänsklighet istället för misstänksamhet och att steg för steg göra svensk migrationspolitik till något att vara stolt över. Sverigevänner, nu öppnar vi fler dörrar till vårt land. 

Läs också artikeln på SvD Brännpunkt där en rad miljöpartister också kräver att alla barn som föds i Sverige ska ges rätt till svenskt medborgarskap.

måndag 26 maj 2014

Håll visionerna vid liv - framtiden är rosagrön!

Var fjärde fransk väljare la sin röst på Nationella fronten, vars grundare så sent som i veckan gjorde uttalanden om att ebolaviruset skulle kunna ”lösa invandringsproblemet”. 8 procent av grekerna valde nazistiska Gyllene gryning. I Storbritannien blev invandringsfientliga Ukip störst av alla partier. Här hemma fick SD två mandat. Valresultatet i Europa är så förfärligt att det är svårt att ta in. Men desto starkare är skälen att fira de motkrafter mot rasismen som också växer sig starkare. Att Miljöpartiet får femton procent och att F! kommer in i EU-parlamentet är så ofantligt viktigt i en tid när rädslan och hatet breder ut sig.

I natt förenades den gröna och rosa rörelsen i ett segerbad i Mariatorgets fontän. Och det finns skäl att tro att det kan bli fler rosagröna segerbad framöver. Av alla de diagram den politiske fullblods-nörden i mig frossat i sedan igår kväll är det ett som glädjer mig mer än alla andra. Det som visar hur förstagångsväljarna röstat. Överlägset största parti bland de yngsta är Miljöpartiet. Tvåa är Feministiskt initiativ. Sverigedemokraterna är inte ens i närheten.

Det hopp som de unga sätter till en grön eller rosa eller varför inte rosagrön rörelse innebär ett stort ansvar. Att fortsätta ge plats för de unga, brinnande hjärtan som behövs i dessa rörelser. Och att med blicken framåt bära visionerna om ett hållbart och kärleksfullt samhälle även när vi är med och tröskar igenom statsbudgetar efter valet.

MP och F! har vunnit unga människors förtroende för att vi båda ser behovet av stora förändringar, för att vi har visioner. Ett samhälle där visionerna saknas är mycket illa ute när ekonomiska, sociala och ekologiska kriser tilltar. Då frodas de antidemokratiska krafterna.

Mina tankar dagen efter valet kokar ner till detta: Håll visionerna vid liv! Framtiden rosagrön. Om vi vill.

lördag 24 maj 2014

EU-val på liv och död

Valdeltagandet i EU-valet ser glädjande nog ut att bli rekordstort i Sverige. Men fortfarande väntas runt hälften av de röstberättigade att strunta i att rösta. Låt oss ägna den här dagen åt att förklara för de som tvekar varför valet är viktigt. En sak är säker: För alla som känner oro över klimatfrågan finns oändligt starka skäl att masa sig till vallokalen. I gårdagens slutdebatt blev skiljelinjen övertydlig mellan ett grönt parti som driver på för en radikal klimatpolitik och moderater som håller emot.

Klimatet är kort sagt på väg åt helvete. Trots att vi ser det hända öppnas nya kolgruvor och planeras nya motorvägar i Europa. Om inte EU tar sitt ansvar och vänder utvecklingen kommer ingen annan att göra det heller. Om inte EU driver på för drastiska åtgärder när världen samlas för klimattoppmöte i Paris nästa år kommer inte de nödvändiga besluten fattas den här gången heller. Och om inte någon tar täten i klimatfrågan släcker vi hoppet för framtiden på jorden, istället för att ta de möjligheter klimatomställningen innebär att skapa jobb och framtidstro. 

På söndag kan vi rösta för ett EU som tar ansvar och möter framtiden. Så viktigt är valet. Det handlar om död, det handlar om liv. Du skänker väl inte bort din röst?

Gläds för övrigt åt att den feministiska vågen ser ut att bära min favoritkandidat Linnea Engström ända till Bryssel via personkryss.

söndag 18 maj 2014

Heja Schweiz!

Schweizarna säger ett klart nej tack till köp av Jas-plan i en folkomröstning. Trots ett ivrigt påhejande av den schweiziska regeringen och trots svenska kampanjpengar nobbar schweizarna affären. Jag kan bara applådera och hoppas att vi i Sverige gör samma bedömning – att stridsflygplan för miljarder inte är det som gör oss säkrare i en orolig värld. Och att miljarderna bättre behövs i skolan, vården och för en massiv klimatomställning.

Om en vecka är det EU-val. Låt oss hoppas att vi då väljer ett parlament som driver på för att ta oss ur det oljeberoende som både är förödande för klimatet och ett säkerhetspolitiskt problem. Vi kan inte rusta oss trygga. Men vi kan stärka Sveriges och Europas oberoende genom massiva satsningar på hållbara transporter och förnybar energi. Schweiziska folkets nej till Jas är inspirerar inför valspurten här hemma. Heja Schweiz!

torsdag 15 maj 2014

Än lever hoppet för kollektivtrafiken – Förbifarten långt från byggstart

Det är nu fritt fram för monsterprojektet Förbifart Stockholm. Det vill förespråkarna av Sveriges dyraste vägprojekt att vi ska tro efter att regeringen nu avslagit alla överklaganden av arbetsplanen. Men med gröna framgångar i höstens val finns ännu chansen att välja kollektivtrafik före motorväg.

Att regeringen, som ju vill att vägen byggs, avslår de överklaganden som inkommit är helt väntat. Men det återstår mycket arbete innan vägen kan börja byggas på allvar. Det som nu sker är att de företag som vill vara med och bygga vägen får lägga sina anbud. Enligt Trafikverket är det först i höst man kan ta ställning till dessa anbud och sluta avtal. Dessutom kräver delar av projektet beslut av mark-och miljödomstolen, vilket väntas av december. Därtill är en rad detaljplaner överklagade. Därmed blir valet i höst avgörande.

Det är inte första gången vi ser hur Förbifartens vänner sprider vanföreställningar om projektet. För några veckor sedan påstod Anders Borg att Miljöpartiet hotade tunnelbaneutbyggnaden genom att säga nej till Förbifarten. Som om det skulle finnas mindre pengar att bygga tunnelbana för om man låter bli att plöja ner minst 60 miljarder i en vägtunnel. Men det märkligaste av allt är ändå projektet i sig självt. Att det kunnat drivas så långt, trots att all forskning och all erfarenhet entydigt visar att nya vägar inte löser trafikproblem, utan tvärtom skapar nya köer.

Det är nu 121 dagar till det val som avgör om Stockholm möter framtiden eller låser fast sig i dåtiden. Låt oss använda den tiden till att få människor att fundera på vad de önskar sig mest: massiva satsningar på modern kollektivtrafik eller en motorväg som döms ut av eniga trafikforskare? 

 

lördag 10 maj 2014

EU – för industrier eller människor?

Är EU till för människor eller industrier? Allt för ofta är svaret det senare. Om ett medlemsland på egen hand vill förbjuda riskfyllda kemikalier står EU på industrins sida mot människors hälsa. I ett EU-parlament med 6000 registrerade lobbyister behövs gröna parlamentariker med omsorg om människor och miljö i ryggmärgen.

EU ska vara en motor för hållbar utveckling, inte en bromskloss. Farliga kemikalier ska förbjudas på EU-nivå, men medlemsländer som vill gå före i väntan på ett tungrott EU-maskineri ska inte hindras. Det samma gäller på klimatområdet. EU ska sätta upp miniminivåer för skatt på koldioxid och flygresor. Ingen ska komma undan ansvar och de som ser möjligheterna med den gröna omställningen ska ha full frihet att gå fortare fram.

2015 är det dags för ännu ett klimattoppmöte. Då måste beslut fattas som får utsläppen att vända neråt. USA kommer inte driva på. Inte Kina. Inte Ryssland. EU är de som kan ta täten. Det kräver starka gröna krafter i EU som sätter människan före fossil gammel-industri.

Läs 39 forskares upprop på DN Debatt om att bannlysa alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp.


söndag 4 maj 2014

Våren är grön och feministisk

Miljöpartiet stormar fram i SIFO:s mätning inför EU-valet och får 16 procent. Att de gröna får extra starkt stöd i EU-valet är logiskt. MP fokuserar konsekvent på frågor där EU-parlamentet har stor makt: miljö och migration. Dessutom visar Isabella Lövins enastående framgångar med att förändra EU:s fiskepoltik i hållbar riktining att gröna politiker gör skillnad i Bryssel.

Starkare gröna krafter i EU-parlamentet är avgörande om vi vill att Europa tar på sig ledartröjan i klimatfrågan och ser den gröna omställningens möjligheter istället för att skjuta ansvaret på andra. En stark grön grupp i EU-parlamentet behövs också som en tydlig motvikt mot de rasistiska krafter som vill göra de redan höga murarna mot omvärlden ännu högre.

Den andra stora vinnaren i SIFO-mätningen är Feministiskt initiativ som får 3,2 procent och uppenbarligen har en god chans att komma in i parlamentet. Jag är inte förvånad. Det finns nu en rytande hunger efter en politik som på allvar tar tag i ojämlikhet och diskriminering av alla slag. I F! finns nu en sprittande entusiasm som visar sig i såväl första majtåg som facebookflöden. Gudrun Schymans förmåga att ge röst åt detta växande engagemang är enorm. Hennes tal på första maj var ett av de kraftfullaste politiska tal jag hört någonsin.

Miljöpartiet möter den feministiska våren med feministiska krav i EU-valrörelsen. Där finns förslag om kvotering så att fler kvinnor tar plats på EU:s topposter, jämställdhetsperspektiv i all EU-lagstiftning och att underlätta för män i EU att vara föräldralediga. Gröna parlamentariker kommer också fortsätta att envist försvara rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet gentemot konservativa och rasistiska krafter.

EU-valet är viktigare än någonsin. Låt oss ägna de närmsta 20 dagarna till att få människor att rösta. Helst för klimatet, öppenheten och jämställdheten.