söndag 4 maj 2014

Våren är grön och feministisk

Miljöpartiet stormar fram i SIFO:s mätning inför EU-valet och får 16 procent. Att de gröna får extra starkt stöd i EU-valet är logiskt. MP fokuserar konsekvent på frågor där EU-parlamentet har stor makt: miljö och migration. Dessutom visar Isabella Lövins enastående framgångar med att förändra EU:s fiskepoltik i hållbar riktining att gröna politiker gör skillnad i Bryssel.

Starkare gröna krafter i EU-parlamentet är avgörande om vi vill att Europa tar på sig ledartröjan i klimatfrågan och ser den gröna omställningens möjligheter istället för att skjuta ansvaret på andra. En stark grön grupp i EU-parlamentet behövs också som en tydlig motvikt mot de rasistiska krafter som vill göra de redan höga murarna mot omvärlden ännu högre.

Den andra stora vinnaren i SIFO-mätningen är Feministiskt initiativ som får 3,2 procent och uppenbarligen har en god chans att komma in i parlamentet. Jag är inte förvånad. Det finns nu en rytande hunger efter en politik som på allvar tar tag i ojämlikhet och diskriminering av alla slag. I F! finns nu en sprittande entusiasm som visar sig i såväl första majtåg som facebookflöden. Gudrun Schymans förmåga att ge röst åt detta växande engagemang är enorm. Hennes tal på första maj var ett av de kraftfullaste politiska tal jag hört någonsin.

Miljöpartiet möter den feministiska våren med feministiska krav i EU-valrörelsen. Där finns förslag om kvotering så att fler kvinnor tar plats på EU:s topposter, jämställdhetsperspektiv i all EU-lagstiftning och att underlätta för män i EU att vara föräldralediga. Gröna parlamentariker kommer också fortsätta att envist försvara rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet gentemot konservativa och rasistiska krafter.

EU-valet är viktigare än någonsin. Låt oss ägna de närmsta 20 dagarna till att få människor att rösta. Helst för klimatet, öppenheten och jämställdheten.

Inga kommentarer: