lördag 10 maj 2014

EU – för industrier eller människor?

Är EU till för människor eller industrier? Allt för ofta är svaret det senare. Om ett medlemsland på egen hand vill förbjuda riskfyllda kemikalier står EU på industrins sida mot människors hälsa. I ett EU-parlament med 6000 registrerade lobbyister behövs gröna parlamentariker med omsorg om människor och miljö i ryggmärgen.

EU ska vara en motor för hållbar utveckling, inte en bromskloss. Farliga kemikalier ska förbjudas på EU-nivå, men medlemsländer som vill gå före i väntan på ett tungrott EU-maskineri ska inte hindras. Det samma gäller på klimatområdet. EU ska sätta upp miniminivåer för skatt på koldioxid och flygresor. Ingen ska komma undan ansvar och de som ser möjligheterna med den gröna omställningen ska ha full frihet att gå fortare fram.

2015 är det dags för ännu ett klimattoppmöte. Då måste beslut fattas som får utsläppen att vända neråt. USA kommer inte driva på. Inte Kina. Inte Ryssland. EU är de som kan ta täten. Det kräver starka gröna krafter i EU som sätter människan före fossil gammel-industri.

Läs 39 forskares upprop på DN Debatt om att bannlysa alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp.


2 kommentarer:

Livs Farfar sa...

EU borde förbjuda 1800-talsteknologin elektricitet som ju till allra största delen skapas med fossila bränslen. Elektrictet är ju också farligt. Annat som borde förbjudas är explsionsmotorer och bilar. Man borde satsa på den nya tekniken i stället utan el och bilar. Man kan t ex ha träskedar och mysiga stearinljus i stället, det är den nya tekniken.

Olof Olsson sa...

Anar att du hör till dem som ser på MP som teknikfientligt? Eller hur menar du? Jag har själv många invändningar mot mitt parti, men just det är för mig ganska obegriplig. Tvärtom tycker jag ibland att tilltron till teknikutveckling ibland är väl stor bland dagens miljöpartister.