torsdag 28 november 2013

Brist på vårdplatser dödar

Brist på vårdplatser kostar människor livet. Enbart på Lunds universitetssjukhus har åtta människor dött de senaste åren, delvis till följd av att det är så ont om vårdplatser. Detta enligt sjukhusets egna utredningar, visar tidningen Kvällspostens genomgång. Om vårdkrisen är lika djup i Stockholms läns landsting som den förefaller vara i Skåne kan jag inte bedöma. Men helt klart är att det idag är finns ett mycket stort tryck på akutmottagningarna på sjukhusen runt Stockholm och att bristen på vårdplatser är skriande. Om inte betydande resurser skjuts till vården finns skäl att befara tragiska och helt onödiga dödsfall. Vi behöver en stark grön kraft i landstinget som vågar stå för nödvändiga skattehöjningar för att stärka vården.

I Skåne bildas nu ett nytt vårdparti. Med tanke på att vårdfrågorna rankas mycket högt av väljarna i hela landet och mot bakgrund av de alarmerande rapporterna om tillståndet för den skånska vården kan det säkert vinna starkt stöd. Själv ser jag fram emot att bedriva valrörelse i höst för ett grönt parti som tar Stockholms landstings gigantiska utmaningar på allvar. Jag har en stark känlsa av att allt fler tröttnar på alliansens utförsäljningar och axelryckningar åt sjukvårdens problem. Jag tror att det finns en stark törst efter en ansvarsfull politik.

Fram till och med lördag pågår MP Stockholmsregionens provval till riksdag och landsting. Alla medlemmar kan rösta. Här är min kandidatur till landstingsfullmäktige.

Läs också: My Vingrens knivskarpt formulerade svar på Marcus Birros antifeministiska krönika i Expressen

lördag 23 november 2013

Tydlig opposition kan minska SD:s utrymme

Svergiedemokraterna utropar sig nu som det enda oppositionspartiet. Det må vara helt befängt av ett parti som med få undantag röstar på den regeringspolitik som vidgar klyftorna och sliter Sverige isär. Men att SD ens kommer på tanken att kalla sig det enda oppositionspartiet är ändå ett underbetyg åt den verkliga oppositionen. Vi måste nu visa att SD inte alls står för något alternativ till regeringen utan tvärtom är det stora hotet mot ett regeringsskifte. Men framför allt måste vi gröna forma ett tydligt alternativ till Allianspolitiken.

När Socialdemokraterna leker följa John med Moderaterna måste vi som miljöparti våga stå för att vi vill ha ett annat samhälle. Att den med goda inkomster inte kan räkna med mer pengar i den egna plånboken, men att vi bygger ett samhälle. Att vi rustar välfärden, sätter fart på en massiv grön omställning och tar oss ur beroendet av såväl fossil energi som ekonomisk tillväxt. Ju tydligare opposition, desto mindre utrymme för järnrörshögern.

torsdag 21 november 2013

Det stinker om Huddinge kommun

Det stinker i Huddinges kommunala korridorer. En unken stank av en korrupt kultur som äntligen kommitupp till ytan, efter vad det verkar många år av svågerpolitik, bristfällig handläggning och respektlös hantering av skattepengar. Mest uppmärksamhet har kommunens uthyrning av exploateringsfastigheter fått. Kommunala tjänstemän har inte bara fått hyra inköpta hus till extremt låga hyror, flera hus har också renoverats för åtskilliga miljoner på medborgarnas bekostnad. Allt måste nu upp på bordet och ansvariga måste ställas till svars. Tyvärr inger ledande politikers agerande så här långt knappast förtroende.

Enligt revisionsbyrån Ernst&Youngs rapport handlar det inte om enstaka fall utan om en kultur som låtits breda ut sig under många år. Nu måste kommunledningen inse allvaret och vidta genomgripande åtgärder. Med de enorma behov vi ser i kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg är de miljoner som forit omkring till synes helt utan kontroll en katastrof. Och vad skandalerna innebär för kommuninvånarnas tilltro till politiker och tjänstemän kan vi bara ana.

Miljöpartiet med oppositionsborgarrådet Marica Lindblad i spetsen har hela tiden krävt insyn i arbetet och att alla kort läggs på bordet. Men den borgliga majoriteten har gjort sitt bästa för att hålla oppositionen utanför och har hänvisat till kommande utredningar. Från institutet mot mutor får nu kommunledningen allvarlig kritik för att man enbart tillsätter utredningar. De menar att polisanmälan borde gjorts så fort man förstod att allt inte stod rätt till.

Just idag förväntas riksdagen klubba igenom en lagändring som ger myndigheter möjlighet att hemligstämpla handlingar så fort det kan anses skada samarbetet med ett annat EU-land. Skandaler som den som nu rullas upp i Huddinge påminner om hur viktigt det är med insyn och transperens. Att alla partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom en lagändring som så drastiskt slår mot offentlighetsprincipen är i mina ögon förskräckligt.

Huddinge kommun har en lång väg att gå för att återupprätta sitt förtroende. Det finns inga genvägar. All smuts måste fram. Alla som bär ansvar måste ställas till svars. Annars är den stora förloraren ingen mindre än den kommunala demokratin.


tisdag 19 november 2013

Dags för politiskt ansvarstagande!


Listan på oegentligheter i Huddinge kommun blir allt längre. Bland annat har tidningen Mitt i Huddinge under hösten avslöjat att kommunen hyr ut villor och fritidshus med mycket förmånliga villkor till anställda. I helgen kom en granskningsrapport som EY (tidigare Ernst och Young) gjort på uppdrag av kommunen. Rapporten pekar på ytterst allvarliga brister och tecknar en bild av en kommun där allt bevisligen inte står rätt till.
Granskningen indikerar att problemen är utbredda och inte inskränker sig bara till verksamheten som är föremål för den här utredningen. Här konstateras att det krävs åtgärder för att komma till rätta även med kultur- och värdegrunden.
Många medborgare har redan uttryckt rättmätig upprördhet över det som sker. Även Miljöpartiet börjar tappa förtroendet för hur Huddinge sköts i det här avseendet.
- Vi efterlyser nu ett politiskt ansvar från den styrande borgerliga majoriteten. Rapporten visar att det rör sig om generella förvaltningsbrister och då borde rimligen någon vara beredd att ta ansvar, efter att ha suttit vid makten i sju år!
- Vi efterfrågar också större transperens och delaktighet och att kommunstyrelsen tar sin särskilda uppsiktsplikt över nämnderna på allvar. Vi vill att alla kort läggs på bordet och att rätt åtgärder vidtas.

Marica Lindblad
Oppositionsråd (MP)
söndag 17 november 2013

Folkpartiet åt rätt håll

Folkpartiets landsmöte vill ha en tredje pappamånad Blygsamt kan tyckas, men att det parti som ägnat det senaste årtiondet åt kärnkraft, betyg och militär upprustning återupptäcker jämställdhetsfrågor är på allvar glädjande. Nu gäller det att alla vi som vill betydligt mer tar chansen att flytta fram positionerna. Föräldraförsäkringen borde precis som alla andra socialförsäkringar vara individuell.

Föräldrarna ska få välja själva, skriker motståndarna. Men varför ska staten betala för ojämställdhet? Det handlar inte bara om familjers inre angelägenheter. Det handlar om vilket samhälle vi ska ha. Det handlar om kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden och mäns rätt till tid med sina barn. Men framför allt handlar det om barns rätt till sina föräldrar. En jämställd föräldraförsäkring ger förutsättningar för stärkta relationer mellan pappor och barn som i sin tur ger förutsättningar för ett tryggare samhälle.

fredag 15 november 2013

Ansvarslöst moderat valfläsk

Kommunalskatten i Huddinge sänks med tio öre 2014. Det meddelade den borgliga majoriteten på torsdagen. Ekonomin har utvecklats bättre än beräknat sedan budgeten klubbades i juni och när den nu justeras slutgiltigt tar Moderaterna och dess stödpartier första bästa chans att sänka skatten. Kanske är det ett desperat försök att få positiv publicitet i ett läge när mygel och svågerpolitik avslöjas var och varannan dag i Huddinge kommun. Men jag tror majoriteten misstar sig om de tror att någon chipspåse i skattesänkning är vad väljarna längtar efter när behoven i förskolan, skolan och äldreomsorgen är skriande.

Majoriteten säger att de nu har råd med såväl skattesänkning som satsningar på välfärden. Men faktum är att ”satsningen” enbart är en utebliven nedskärning. När det finns pengar för att öka bemanningen i äldreomsorgen, åtgärda den akuta bristen på förskollärare och skjuta till extra resurser till de skolor där bara drygt hälften av eleverna klarar gymnasiebehörighet – ja då väljer majoriteten skattesänkning. Trots stor osäkerhet om hur ekonomin kommer utveckla sig framöver.

Att Moderaterna som ägnat mandatperioden åt att tala om ”ordning och reda” nu steker valfläsk så att stekflottet yr förvånar. Men kanske har någon insett att orden ordning och reda redan är förbrukade när tjänster för tiotals miljoner köpts utan upphandling och när kommunala tjänstemän fått hyra exploateringsfastigheter (alltså hus kommunen köpt in för att kunna bygga på tomten) till extremt låga hyror. Det känns minst sagt som det är dags för en ny ledning att ta över i Huddinge.


måndag 11 november 2013

Moderaternas "ordning och reda" vänds till oreda


Nu är det uppenbart att listan på oegentligheter i Huddinge kommun blivit längre. Under våren började Konkurrensverket granska kommunens bristande upphandlingar och nu växer ärendet också med exploateringsfastigheter som hyrs ut billigt till anställda. Det får mig att tänka på några vackra fraser och honnörsord om "ordning och reda" jag så ofta hört  Moderaterna med stödpartier i Huddinge yttra.

På första plats på Moderaternas lista över viktiga frågor inför valet i Huddinge stod det: Fler jobb + ordning och reda i ekonomin! Den frågan tog Moderaterna också med in i majoritetens gemensamma arbete. Samtliga majoritetspartier skrev under och lovade jobba hårt med detta. Och i samband med att partiernas budgetförslag presenteras varje år, trummas det också hårt på att den sittande majoriteten sätter ordning och reda i fokus.  
Men hur allvarligt har de tagit på åtagandet "Ordning och reda"? 

Vi ser nu hur en rad oegentligheter rullas upp inför öppen ridå efter tips från allmänheten. Alltså tips från utomstående - och INTE som ett resultat av eget kontrollarbete.
Miljöpartiet har tillsammans med oppositionspartierna den 8 november lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där vi begär att den hittills mest berörda nämndens; ordförande, förvaltningschef och revisorerna ska kallas in till kommunstyrelsens sammanträde.

Vi kan nu med fog också anta att det är stora summor som har flödat ut från kommunens gemensamma kassa! Pengar som med allra största sannolikhet hade kunnat göra långt större nytta inom andra behövande verksamheter. Det kallar inte vi "Ordning och reda"  - varken inom ekonomi eller inom andra funktioner som nu tycks uppvisa en osund kultur! 

Kommunstyrelsen har här en särskild funktion och vi påtalar dess uppsiktsplikt över nämnderna. Miljöpartiet efterlyser transparens och delaktighet i arbetet för att tillse att rätt åtgärder vidtas för att komma tillrätta med den uppvisade osunda kulturen!


Marica Lindblad
Oppositionsråd (MP)

söndag 10 november 2013

Huddinge sviker barnen

Flera barn på tal- och språkförskolorna och andra specialförskolor i Huddinge har fått sina taxitransporter indragna av kommunen. Konsekvensen har blivit att flera av dem nu inte kommer till förskolan. På morgondagens kommunfullmäktige ställer vi tillsammans med Huddingepartiet och Socialdemokraterna majoriteten till svars för sveket mot barnen. 

Taxitransporterna är för många familjer helt avgörande för att barnen ska kunna ta sig till förskolan. De stora avstånden i kommunen kan göra det omöjligt för föräldrar utan bil att lämna och hämta sina barn på specialförskolorna och samtidigt få det övriga livet att gå ihop. För en del av barnen innebär ett kollektivt resande dessutom en så stor ansträngning att de sedan inte orkar delta i förskolans verksamhet. 

De indragna taxitransporterna sparar kommunen några ynka tusenlappar här och nu. Vad kostnaden blir på sikt kan vi bara fantisera om. Att låta barn misslyckas istället för att erbjuda en verksamhet där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar kan i längden stå samhället dyrt. På tal- och språkförskolorna går barn med diagnosen ”grav språkstörning”. För att dessa barn ska kunna utveckla ett fungerande socialt samspel och komma vidare i sin språkutveckling är en lugn miljö och ett medvetet arbetssätt nödvändigt. De små barngrupperna, den höga personaltätheten och den specialistkompetens som dessa förskolor erbjuder är därför en förutsättning för barnens utveckling.

Om vi gröna kommer i majoritet efter valet är vår prioritering solklar: barn och unga ska sättas i första i rummet. Vi kommer konsekvent satsa på förskolor och skolor ända tills varenda unge får det de behöver för att lära och växa.

torsdag 7 november 2013

Dags att städa upp i Huddinge!


Att vara förtroendevald politiker och representera medborgarna är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Ett uppdrag som jag tar på stort allvar och som innebär ansvar för allas vår gemensamma välfärd.

Det är därför nu djupt olustigt att ta del av de allt tätare rapporterna i media om missförhållanden i Huddinge kommun och dess förvaltningar. Listan på oegentligheter, och misstänkta oegentligheter, börjar bli riktigt lång och turerna tycks bli allt mer komplicerade. Det handlar bland annat om brister i upphandlingar och förmånlig uthyrning av fastigheter till anställda. Läser nu idag också på kommunens hemsida att: "EY (tidigare Ernst Young) har fått ett utvidgat uppdrag som berör kommunens exploateringsfastigheter." Växer härvan?

Huddingebornas misstänksamhet och kritik mot kommunen växer sig allt starkare och frågorna blir allt fler. Och tyvärr spiller detta över också på oss politiker inom oppositionen.

Men vi i den politiska oppositionen kan dessvärre inte besvara de frågor som nu ställs till oss, eftersom vi inte har mer information än allmänheten i övrigt. Jag efterfrågar därför mer demokrati och delaktighet och en transperent process. Jag anser att detta är absolut nödvändigt för att ha en chans att återupprätta förtroendet hos allmänheten. 

Jag väntar precis som alla andra på att få veta mer om vad som egentligen har hänt, och vari misstankarna består i så att vi på allvar kan analysera situationen och föreslå lämpliga åtgärder. Men den borgerliga majoriteten har nu istället valt att berätta så lite som möjligt för oss i oppositionen, vilket varken kan anses gynna dem i deras ställning eller saken som sådan. Nej, det är bättre att lägga korten på bordet och på allvar ta itu med problemen! Dags att städa upp i Huddinge!

Marica Lindblad 
Oppositionsråd (MP)

söndag 3 november 2013

Längtar till landstinget

Landstingspolitiken må vara bortglömd av medierna. Men i mina ögon kan få saker kännas mer angeläget än att vara med och slåss för att vård ska finnas tillhands när vi behöver den och för att kollektivtrafiken byggs ut när länet växer och oljan sinar. Idag är Stockholms läns landsting är gravt misskött. Jag vill vara med och förändra. Därför kandierar jag till landstingsfullmäktige i valet 2014.

Självmorden ökar bland och unga. Psykiatrikern Göran Isacsson hävdar på SvD Brännpunkt att en viktig orsak är en överdriven försiktighet med att skriva ut psykofarmaka till unga människor. Om detta har jag ingen uppfattning. Behandlingsmetoder är en fråga för professionella. Men en sak vill jag hävda bestämt: Psykiatrin i allmänhet och barn- och ungdomspsykiatrin i synnerhet måste få mer resurser. Unga som mår dåligt ska få bästa tänkbara hjälp på kortast möjliga tid. Så kan lidande sparas – och i slutändan också pengar. Detta är ett av många skäl till varför jag vill in och fajtas i landstingspolitiken efter valet 2014.

Landstingspolitik låter nog högst osexigt i de flestas öron. Men landstingspolitik är en fråga om liv och död. När unga människor i kris inte får det stöd och den behandling de behöver kan följderna bli katastrofala. Likaså när läkare och sjuksköterskor springer livet ur sig för att hinna med väntande patienter på överfulla vårdavdelningar och väntrum. För att inte tala om när ambulansen inte kommer.
 
Stockholms läns landsting är ett vanskött landsting. Bristerna i vården blir allt mer oroväckande trots dagliga hjältedåd av personalen. De enorma behov av investeringar i kollektivtrafiken som måste till de närmaste åren om vi ska ställa om till ett hållbart transportsystem samtidigt som Stockholmsregionen växer med ett Västervik om året gör inte utmaningarna mindre. Därtill är ekonomin redan i nuläget högst bräcklig. Budget i balans klaras i nuläget tack vare reavinster på utförsäljningar som i längden utarmar landstinget.
 
Och detta vill jag alltså befatta mig med? Ja det vill jag! Jag längtar efter landstingspolitiken. Trots de gigantiska svårigheter som finns där. Eller snarare på grund av dem. För de visar hur ofantligt vikitgt det är att vi får ett nytt styre i landstinget. Ett styre som inser att vi måste ta in mer skatt för att säkra en trygg vård för alla. Som styr vården mot mer av förebyggande insatser istället för att låta människor köa för behandlings som skulle kunnat undvikas. Som säger nej till utförsäljningar och ser till att varje skattekrona går till vård, inte vinster. Som stoppar Förbifart Stockholm och istället gör verklighet av alla idéer om nya tunnelbanor, spårvägar, färjelinjer förlängda tvärbanor och andra nödvändiga kollektivtrafiksatsningar. Som kort sagt tänker långsiktigt, hållbart. Jag vill vara med!