söndag 3 november 2013

Längtar till landstinget

Landstingspolitiken må vara bortglömd av medierna. Men i mina ögon kan få saker kännas mer angeläget än att vara med och slåss för att vård ska finnas tillhands när vi behöver den och för att kollektivtrafiken byggs ut när länet växer och oljan sinar. Idag är Stockholms läns landsting är gravt misskött. Jag vill vara med och förändra. Därför kandierar jag till landstingsfullmäktige i valet 2014.

Självmorden ökar bland och unga. Psykiatrikern Göran Isacsson hävdar på SvD Brännpunkt att en viktig orsak är en överdriven försiktighet med att skriva ut psykofarmaka till unga människor. Om detta har jag ingen uppfattning. Behandlingsmetoder är en fråga för professionella. Men en sak vill jag hävda bestämt: Psykiatrin i allmänhet och barn- och ungdomspsykiatrin i synnerhet måste få mer resurser. Unga som mår dåligt ska få bästa tänkbara hjälp på kortast möjliga tid. Så kan lidande sparas – och i slutändan också pengar. Detta är ett av många skäl till varför jag vill in och fajtas i landstingspolitiken efter valet 2014.

Landstingspolitik låter nog högst osexigt i de flestas öron. Men landstingspolitik är en fråga om liv och död. När unga människor i kris inte får det stöd och den behandling de behöver kan följderna bli katastrofala. Likaså när läkare och sjuksköterskor springer livet ur sig för att hinna med väntande patienter på överfulla vårdavdelningar och väntrum. För att inte tala om när ambulansen inte kommer.
 
Stockholms läns landsting är ett vanskött landsting. Bristerna i vården blir allt mer oroväckande trots dagliga hjältedåd av personalen. De enorma behov av investeringar i kollektivtrafiken som måste till de närmaste åren om vi ska ställa om till ett hållbart transportsystem samtidigt som Stockholmsregionen växer med ett Västervik om året gör inte utmaningarna mindre. Därtill är ekonomin redan i nuläget högst bräcklig. Budget i balans klaras i nuläget tack vare reavinster på utförsäljningar som i längden utarmar landstinget.
 
Och detta vill jag alltså befatta mig med? Ja det vill jag! Jag längtar efter landstingspolitiken. Trots de gigantiska svårigheter som finns där. Eller snarare på grund av dem. För de visar hur ofantligt vikitgt det är att vi får ett nytt styre i landstinget. Ett styre som inser att vi måste ta in mer skatt för att säkra en trygg vård för alla. Som styr vården mot mer av förebyggande insatser istället för att låta människor köa för behandlings som skulle kunnat undvikas. Som säger nej till utförsäljningar och ser till att varje skattekrona går till vård, inte vinster. Som stoppar Förbifart Stockholm och istället gör verklighet av alla idéer om nya tunnelbanor, spårvägar, färjelinjer förlängda tvärbanor och andra nödvändiga kollektivtrafiksatsningar. Som kort sagt tänker långsiktigt, hållbart. Jag vill vara med!

4 kommentarer:

anita sa...

Som du påpekar - landstinget behandlar frågor som ofta rör liv eller död.

Landstinget i Stockholm är att gratulera att du ställer dig till förfogande.

anita sa...

Som du påpekar - landstinget behandlar frågor som ofta rör liv eller död.

Landstinget i Stockholm är att gratulera att du ställer dig till förfogande.

anita sa...

Oj, det blev dubbelt upp! Men allt viktigt tål att sägas flera gånger. :-)

Olof Olsson sa...

Hahaha, stort tack Anita!