torsdag 21 november 2013

Det stinker om Huddinge kommun

Det stinker i Huddinges kommunala korridorer. En unken stank av en korrupt kultur som äntligen kommitupp till ytan, efter vad det verkar många år av svågerpolitik, bristfällig handläggning och respektlös hantering av skattepengar. Mest uppmärksamhet har kommunens uthyrning av exploateringsfastigheter fått. Kommunala tjänstemän har inte bara fått hyra inköpta hus till extremt låga hyror, flera hus har också renoverats för åtskilliga miljoner på medborgarnas bekostnad. Allt måste nu upp på bordet och ansvariga måste ställas till svars. Tyvärr inger ledande politikers agerande så här långt knappast förtroende.

Enligt revisionsbyrån Ernst&Youngs rapport handlar det inte om enstaka fall utan om en kultur som låtits breda ut sig under många år. Nu måste kommunledningen inse allvaret och vidta genomgripande åtgärder. Med de enorma behov vi ser i kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg är de miljoner som forit omkring till synes helt utan kontroll en katastrof. Och vad skandalerna innebär för kommuninvånarnas tilltro till politiker och tjänstemän kan vi bara ana.

Miljöpartiet med oppositionsborgarrådet Marica Lindblad i spetsen har hela tiden krävt insyn i arbetet och att alla kort läggs på bordet. Men den borgliga majoriteten har gjort sitt bästa för att hålla oppositionen utanför och har hänvisat till kommande utredningar. Från institutet mot mutor får nu kommunledningen allvarlig kritik för att man enbart tillsätter utredningar. De menar att polisanmälan borde gjorts så fort man förstod att allt inte stod rätt till.

Just idag förväntas riksdagen klubba igenom en lagändring som ger myndigheter möjlighet att hemligstämpla handlingar så fort det kan anses skada samarbetet med ett annat EU-land. Skandaler som den som nu rullas upp i Huddinge påminner om hur viktigt det är med insyn och transperens. Att alla partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom en lagändring som så drastiskt slår mot offentlighetsprincipen är i mina ögon förskräckligt.

Huddinge kommun har en lång väg att gå för att återupprätta sitt förtroende. Det finns inga genvägar. All smuts måste fram. Alla som bär ansvar måste ställas till svars. Annars är den stora förloraren ingen mindre än den kommunala demokratin.


2 kommentarer:

Jenny sa...

På vilket sätt har den borgliga majoriteten hållit oppositionen utanför i denna härva?

Olof Olsson sa...

Man har gett minimal information och hänvisat till tillsatta utredningar. Många gånger har vi inte vetat mer än vad som framgått i medierna.