söndag 10 november 2013

Huddinge sviker barnen

Flera barn på tal- och språkförskolorna och andra specialförskolor i Huddinge har fått sina taxitransporter indragna av kommunen. Konsekvensen har blivit att flera av dem nu inte kommer till förskolan. På morgondagens kommunfullmäktige ställer vi tillsammans med Huddingepartiet och Socialdemokraterna majoriteten till svars för sveket mot barnen. 

Taxitransporterna är för många familjer helt avgörande för att barnen ska kunna ta sig till förskolan. De stora avstånden i kommunen kan göra det omöjligt för föräldrar utan bil att lämna och hämta sina barn på specialförskolorna och samtidigt få det övriga livet att gå ihop. För en del av barnen innebär ett kollektivt resande dessutom en så stor ansträngning att de sedan inte orkar delta i förskolans verksamhet. 

De indragna taxitransporterna sparar kommunen några ynka tusenlappar här och nu. Vad kostnaden blir på sikt kan vi bara fantisera om. Att låta barn misslyckas istället för att erbjuda en verksamhet där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar kan i längden stå samhället dyrt. På tal- och språkförskolorna går barn med diagnosen ”grav språkstörning”. För att dessa barn ska kunna utveckla ett fungerande socialt samspel och komma vidare i sin språkutveckling är en lugn miljö och ett medvetet arbetssätt nödvändigt. De små barngrupperna, den höga personaltätheten och den specialistkompetens som dessa förskolor erbjuder är därför en förutsättning för barnens utveckling.

Om vi gröna kommer i majoritet efter valet är vår prioritering solklar: barn och unga ska sättas i första i rummet. Vi kommer konsekvent satsa på förskolor och skolor ända tills varenda unge får det de behöver för att lära och växa.

Inga kommentarer: