tisdag 19 november 2013

Dags för politiskt ansvarstagande!


Listan på oegentligheter i Huddinge kommun blir allt längre. Bland annat har tidningen Mitt i Huddinge under hösten avslöjat att kommunen hyr ut villor och fritidshus med mycket förmånliga villkor till anställda. I helgen kom en granskningsrapport som EY (tidigare Ernst och Young) gjort på uppdrag av kommunen. Rapporten pekar på ytterst allvarliga brister och tecknar en bild av en kommun där allt bevisligen inte står rätt till.
Granskningen indikerar att problemen är utbredda och inte inskränker sig bara till verksamheten som är föremål för den här utredningen. Här konstateras att det krävs åtgärder för att komma till rätta även med kultur- och värdegrunden.
Många medborgare har redan uttryckt rättmätig upprördhet över det som sker. Även Miljöpartiet börjar tappa förtroendet för hur Huddinge sköts i det här avseendet.
- Vi efterlyser nu ett politiskt ansvar från den styrande borgerliga majoriteten. Rapporten visar att det rör sig om generella förvaltningsbrister och då borde rimligen någon vara beredd att ta ansvar, efter att ha suttit vid makten i sju år!
- Vi efterfrågar också större transperens och delaktighet och att kommunstyrelsen tar sin särskilda uppsiktsplikt över nämnderna på allvar. Vi vill att alla kort läggs på bordet och att rätt åtgärder vidtas.

Marica Lindblad
Oppositionsråd (MP)
Inga kommentarer: