torsdag 7 november 2013

Dags att städa upp i Huddinge!


Att vara förtroendevald politiker och representera medborgarna är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Ett uppdrag som jag tar på stort allvar och som innebär ansvar för allas vår gemensamma välfärd.

Det är därför nu djupt olustigt att ta del av de allt tätare rapporterna i media om missförhållanden i Huddinge kommun och dess förvaltningar. Listan på oegentligheter, och misstänkta oegentligheter, börjar bli riktigt lång och turerna tycks bli allt mer komplicerade. Det handlar bland annat om brister i upphandlingar och förmånlig uthyrning av fastigheter till anställda. Läser nu idag också på kommunens hemsida att: "EY (tidigare Ernst Young) har fått ett utvidgat uppdrag som berör kommunens exploateringsfastigheter." Växer härvan?

Huddingebornas misstänksamhet och kritik mot kommunen växer sig allt starkare och frågorna blir allt fler. Och tyvärr spiller detta över också på oss politiker inom oppositionen.

Men vi i den politiska oppositionen kan dessvärre inte besvara de frågor som nu ställs till oss, eftersom vi inte har mer information än allmänheten i övrigt. Jag efterfrågar därför mer demokrati och delaktighet och en transperent process. Jag anser att detta är absolut nödvändigt för att ha en chans att återupprätta förtroendet hos allmänheten. 

Jag väntar precis som alla andra på att få veta mer om vad som egentligen har hänt, och vari misstankarna består i så att vi på allvar kan analysera situationen och föreslå lämpliga åtgärder. Men den borgerliga majoriteten har nu istället valt att berätta så lite som möjligt för oss i oppositionen, vilket varken kan anses gynna dem i deras ställning eller saken som sådan. Nej, det är bättre att lägga korten på bordet och på allvar ta itu med problemen! Dags att städa upp i Huddinge!

Marica Lindblad 
Oppositionsråd (MP)

Inga kommentarer: