måndag 11 november 2013

Moderaternas "ordning och reda" vänds till oreda


Nu är det uppenbart att listan på oegentligheter i Huddinge kommun blivit längre. Under våren började Konkurrensverket granska kommunens bristande upphandlingar och nu växer ärendet också med exploateringsfastigheter som hyrs ut billigt till anställda. Det får mig att tänka på några vackra fraser och honnörsord om "ordning och reda" jag så ofta hört  Moderaterna med stödpartier i Huddinge yttra.

På första plats på Moderaternas lista över viktiga frågor inför valet i Huddinge stod det: Fler jobb + ordning och reda i ekonomin! Den frågan tog Moderaterna också med in i majoritetens gemensamma arbete. Samtliga majoritetspartier skrev under och lovade jobba hårt med detta. Och i samband med att partiernas budgetförslag presenteras varje år, trummas det också hårt på att den sittande majoriteten sätter ordning och reda i fokus.  
Men hur allvarligt har de tagit på åtagandet "Ordning och reda"? 

Vi ser nu hur en rad oegentligheter rullas upp inför öppen ridå efter tips från allmänheten. Alltså tips från utomstående - och INTE som ett resultat av eget kontrollarbete.
Miljöpartiet har tillsammans med oppositionspartierna den 8 november lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen där vi begär att den hittills mest berörda nämndens; ordförande, förvaltningschef och revisorerna ska kallas in till kommunstyrelsens sammanträde.

Vi kan nu med fog också anta att det är stora summor som har flödat ut från kommunens gemensamma kassa! Pengar som med allra största sannolikhet hade kunnat göra långt större nytta inom andra behövande verksamheter. Det kallar inte vi "Ordning och reda"  - varken inom ekonomi eller inom andra funktioner som nu tycks uppvisa en osund kultur! 

Kommunstyrelsen har här en särskild funktion och vi påtalar dess uppsiktsplikt över nämnderna. Miljöpartiet efterlyser transparens och delaktighet i arbetet för att tillse att rätt åtgärder vidtas för att komma tillrätta med den uppvisade osunda kulturen!


Marica Lindblad
Oppositionsråd (MP)

Inga kommentarer: