måndag 30 april 2012

Nordkorea-inspirerad skönmålning av läget i förskolan

Som jag bloggade om för en tid sedan riktar Skolinspektionen kritik mot förskolan i Huddinge kommun. Men kommunen trumpetar ut på sin hemsida att "Huddinges förskolor får högt betyg av skolinspektionen". Den kritik som framförs nämns inte med ett ord.

Skolinspektionen slår ner på att den stora bristen på förskollärare gör att många av Huddinges förskolebarn inte får den pedagogiska verksamhet läroplanen ger dem rätt till. På en del håll präglas verksamheten helt av omsorg, medan det lekfulla och lustfyllda lärandet lyser med sin frånvaro. Även genusarbetet och modersmålsstödet kritiseras av myndigheten. Hur förvaltningen kommer till slutsatsen att man får "högt betyg" är en gåta.

Om problemen inte skyls över kan vi göra något åt dem. Med satsningar – istället för de nedskärningar Alliansen nu planerar för – kan vi locka fler förskollärare till kommunen. Den personal som dagligen gör enastående insatser i våra förskolor trots mycket knappa resurser förtjänar högre löner, mer fortbildning och bättre arbetsvillkor. Det åstadkommer man med hjälp av politiska prioriteringar – inte genom att skyla över problemen.

Tyvärr är skönmålning i nordkoreansk stil ingen ovanlighet i kommunens kommunikation. Eller kanske är det snarare möbeljättar och hamburgerkedjor som tjänar som förebilder. Det förefaller viktigare att värna kommunens "varumärke" än att ge korrekt information till kommuninvånarna. Kommunens kommunikation om vansinnesprojekten Södertörnsleden och Förbifart Stockholm bjuder på åtskilliga hårresande exempel.

Vi kan inte acceptera att vi som bor i kommunen inte betraktas som medborgare, med rätt att få veta hur saker och ting förhåller sig, utan kunder som ska hållas på gott humör. Låt oss ta strid för demokratin i Huddinge kommun!

fredag 27 april 2012

Lyssna på Trafikverket - stoppa Förbifarten

Rabiata miljöpartiska bloggare har sagt det förr: Det håller inte att först säga sig värna klimatet och sedan bygga motorvägar. Men nu sägs det också på den myndighet som brukar göra sitt bästa för att skönmåla sina vägprojekt – Trafikverket. I ett slutbetänkade om framtidens transportsystem som lämnades till regeringen idag är myndigheten befriande frispråkig. Biltrafiken måste minska med minst 20 procent till 2030 för att man ska kunna nå de redan uppsatta klimatmålen. I Stockholms län – där biltrafiken nu ökar på kollektivtrafikens bekostnad – behövs en minskning med hela 25 procent. Då måste trafikpolitiken läggas om och gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras, konstaterar Trafikverket.

Det är sällan jag säger det här, men nu gör jag det med eftertryck: Lyssna på Trafikverket! Stoppa Förbifart Stockholm. Skrota Söderörnsleden. Bygg ett transportsystem där människor slipper trängas på vägarna i skrymmande bilar utan kan ta sig fram såväl smidigt som klimatsmart på bussar och spår.

Vägkramarna brukar säga att när förbifarter och södertörnsleder är färdigbygda kommer bilarna gå på el och biogas. Tyvärr tror inte bilbranschen själva på en sådan utveckling. 2030 räknar man med att 5 procent av de nyproducerade bilarna kan vara elbilar. Biogas Öst räknar med att det i Stockholms län går att producera biogas så det räcker till 10 procent av dagens trafik. Och trängselproblemet kvarstår. Bilar tar en massa plats oavsett vad som finns i tanken.

Förlåt, Trafikverket för allt ont jag tänkt om er. Ikväll är ni min favvo-myndighet nummer ett. Det våras för klokskapen!

söndag 22 april 2012

Förbifarten - en hälsofara

Sverige skryter över att ha lyckats förena minskade koldioxidutsläpp med ekonomisk tillväxt. Det är en ren lögn, vilket doktorand Anna Hult effektivt visar på SvD Brännpunkt idag. Men inte nog med det. Borgliga och socialdemokratiska politiker planerar att öka utsläppen än mer – inte minst genom stora vägprojekt. Värst av dem alla är naturligtvis dinosaurien Förbifart Stockholm. Om den den, Gud förbjude, blir verklighet kommer den käka upp det mesta av välbehövliga kollektivtrafiksatsningar de närmaste 30 åren. Så länge – minst – kommer varje krona från trängselskatten användas till Förbifarten.

Förbifarten planeras till stor del i tunnel. Luften i denna tunnel kommer vara så ohälsosam att astmatiker överhuvud taget inte bör komma i närheten. Det samma gäller spädbarn. I genomsnitt kommer ditt liv att bli en minut kortare för varje minut du vistas i tunneln.

Ett lite kortare liv kan det väl vara värt, tycker kanske vissa, om man slipper bilköerna. Ledsen. Trafikverket räknar med att inom fem år efter att vägen invigs är köerna är värre än de var innan. All forskning och erfarenhet visar nämligen att nya vägar föder ny trafik. Ska man minska köerna är kollektivtrafik enda lösningen.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig för en vettigare trafikpolitik? Kom till Flemingsbergs kyrka kl 18 på onsdag där MP Huddinge håller öppet möte. Eller var med och kampanja vid Kungens kurva på lördag mellan 10 och 15. Mejla olof.olsson@esn.se så berättar jag mer.

Mer att läsa: Bara 1 av 25 ”miljöbilar” lever enligt DN upp till den nya miljöbilsdefinition som är på gång.


Vetenskapssamhället vet allt mer om klimatförändringarna, men DN:s vetenskapsjournalist tycks inte fullt ut inse allvaret.


DN:s Lasse Swärd i en kritisk krönika om att etanolbilar tillåts släppa ut mer koldioxid än bensinbilar.


Katrine Kielos med en utmärkt ledare om behovet av modernisering av socialdemokratin

söndag 15 april 2012

Riktig jobbpolitik bygger på omställning

Sossarna stormar fram i opinionen, tycks det. Bland tjänstemän är dock Moderaterna fortfarande större. Enligt partisektreteraren Carin Jämtin (S) ska det bli ändring på det genom satsning på jobbpolitiken. Men dessvärre skramlar de S-märkta tunnorna nästan lika tomt som de moderata. Att en riktig jobbpolitik måste bygga på grön omställning har varken S eller Alliansen förstått.

Visst, det finns många sätt att skapa jobb på kort sikt. Man kan bygga nya JAS-plan eller ge rika billigare städhjälp. Men är det så vi vill använda våra gemensamma pengar? Eller vill vi göra saker som BÅDE ger oss jobb här och nu och samtidigt skapar ett samhälle som håller i längden? Väljer vi JAS-planen och städhjälpen lär det inte bli mycket över till nya järnvägar, förnybara bilbränslen och vindkraftverk. Och då lär vi sitta hemma i mörkret och rulla tummarna när oljepriset obönhörligen stiger. Om vi inte börjar en rejäl grön omställning snarast kommer vi inte klara vare sig jobb eller välfärd framöver, så enkelt är det.

En sak till. Den som följt vad jag skrivit på den här bloggen anar nog vad jag ska komma till. En jobbpolitik som tar hänsyn till vår planet och oss som bor på den måste innehålla kortare arbetstid. På 70-talet slutade de flesta Europeiska länder med arbetstidsförkortningar för alla. Sedan dess har mängden lönearbete per invånare stadigt minskat i Västeuropa. Fler har visserligen jobbat halvt ihjäl sig, men samtidigt har fler blivit arbetslösa. Det parti som verkligen vill ha en jobbpolitik – inte bara en jobbretorik – drar slutsatser av det.

Mer bloggat:

Peter Andersson (S) och Martin Moberg (S) betraktar S utveckling med blidare ögon.

Birger Schlaug med kloka tankar om MP:s partiprogramsarbete

måndag 9 april 2012

Korten på bordet, Arkelsten!

Nu bekräftar ingen mindre än Sven-Otto Littorin att Moderaterna tagit emot hundratusentals kronor i bidrag från enskilda personer, pengar som inte går att spåra för utomstående. Littorin som tog över som partisekreterare efter dunderförlusten i valet 2002 fick uppgiften att reparera partiets då trasiga ekonomi. De anonyma bidragen blev viktiga för att få ekonomin på fötter – och för valsegern 2006. Allt detta enligt en kommande bok av TV4-journalisten Anders Philblad. Nuvarande partisekreterare Sofia Arkelsten måste nu sluta mörka och berätta vilka de moderata finansiärerna är. Så länge vi inte vet är det svårt att komma ifrån tanken på att politiska beslut kan ha köpts.

I vintras beskrev jag i ett inlägg hur moderata toppolitiker talat väl om Mc Donald´s i sina valtal före valet och sedan efter valet genomfört beslut som ökat företagets vinster med åtskilliga miljoner. Hade McDonald´s betalat för det? Vi vet redan – självaste Per Schlingmann har bekräftat det (låt vara att Beatrice Ask sedan förnekat det – att Moderaterna har tagit emot pengar från Stiftelsen Fria Media. En stiftelse som inte sticker under stol med att man kräver motprestationer från dem man förser med pengar. Var mediedreven höll hus när detta kom i dagen kan man ju fråga sig. Särskilt som besluten onekligen gått Fria Medias väg de senaste åren. Public Servicebolagen har attackerats på allehanda vis och reglerna för kommersiell radio har liberaliserats ytterligare.

Allvarligt talat. Det här är inte Sicilien. Det här är det Sverige som alltid, välförtjänt eller inte, rankats som ett av världens minst korrupta länder. Snälla Sofia Arkelsten: Ge mig tillbaka åtminstone en liten gnutta tilltro till vår demokrati. Lägg korten på bordet!

Fler som bloggar: Peter Andersson(S) Peter Johansson(S) Alliansfritt Sverige

söndag 8 april 2012

Ett arbetsliv som går att leva med?

Vi svenskar har den dåliga smaken att bli sjuka fastän vår regering har lärt oss att sjukdom är ett brott mot arbetslinjen. Nu ökar sjuktalen markant igen, rapporterar DN. Främst ökar den psykiska ohälsan och långtidssjukskrivningarna (då många utförsäkrade kommer tillbaka till sjukskrivningar).

Förhoppningsvis kan det få ytterligare någon att ifrågasätta hur vettigt det var att dra undan den trygghet vi kunnat känna i att den dag vi blir sjuka finns samhället där. Inte med spottloskor och misstänkliggöranden utan med ett skyddsnät.

Kan man rent av önska sig en mer djuplodande debatt om villkoren i arbetslivet? Om vad ständigt tuffare krav, ett allt mer uppdrivet tempo och en tilltagande otrygghet gör med oss. Och om hur vi skapar ett arbetsliv som går att leva med.

Min övertygelse är att vi måste dela på jobben och bygga trygghetssystem som håller. Vad tror du?

Fler som bloggar: Peter Andersson (S) Ett hjärta rött (S)

tisdag 3 april 2012

Tuff kritik mot Huddinges förskolor

Huddinge har inte råd med nedskärningar. Behoven i välfärden är för stora. På detta tema bloggade jag i söndags och nu kommer ytterligare ett vittnesmål i form av skolinspektionens rapport från granskningen av Huddinges förskolor – som innehåller svidande kritik på många punkter. Inte minst är det tydligt i rapporten att Huddinges barn inte får någon likvärdig förskola. På många håll leder exempelvis den akuta bristen på förskollärare och låg personaltäthet till att barnen inte får den pedagogiska verksamhet man har rätt till. Alla barn får inte heller det stöd att utveckla sitt modersmål som läroplanen föreskriver – och som är så viktigt av så många skäl, bland annat för en gynnsam utveckling av barnens svenska språk. Enligt rapporten finns det också en bristande medvetenhet och kunskap för att kunna motverka traditionella könsroller (Läroplanen nöjer sig inte med något allmänt ”alla-är-lika-mycket-värda”-gullande utan kräver att förskolan aktivt motverkar traditionella könsroller.)

Allt detta är saker som vi från Miljöpartiet lyft fram – och anslagit pengar för – under lång tid. När vi nu har skolinspektionen i ryggen blir det möjligen svårare för majoriteten att bortse från det vi säger. Men det är en sak att ”dela oron” och ”lyssna in” som det är så populärt att göra nuförtiden. Jag skulle bli förvånad om vi inte återigen är ensamma om att orka prioritera satsningar på förskola och skola när det är dags för budget i juni.

I sammanhanget är det också viktigt att lyfta fram de heroiska insatser personalen dagligen gör på våra förskolor. Kritik från skolinspektionen mot verksamheten riskerar förstås att tas emot som ett slag i ansiktet för de hårt arbetande pedagoger som trollar med knäna för att ge barnen den bästa tänkbara förskoletid. Ge dem rimliga förutsättningar att utveckla verksamheten!

söndag 1 april 2012

Att skära välfärd med osthyvel

Moderater som vill sitta stadigt vid makten undviker numera rituell slakt av välfärden. Ett sparkrav á 22 miljoner damp visserligen ned över Huddinges äldreomsorg i höstas som en blixt från klar himmel, men i övrigt vinnlägger sig Alliansen om att försöka framstå som välfärdens försvarare. Men att långsamt skära ner den med osthyvel och samtidigt slå sig för bröstet för att man tar ansvar för ekonomin går bra. Inför att Huddinges budget ska klubbas i juni bedömer den borgliga majoriteten att man inte har utrymme att under nästa år fullt ut kompensera för höjda priser och löner. Ett "effektiviseringskrav" på 0,5 procent lär inte ge några braskande rubriker i tidningarna, men innebär bekymmer för förskolor, skolor och äldreboenden med skriande behov.

Huddinge är liksom andra kommuner hårt utsatt för den ekonomiska oron. Kanske kommer effektiviseringar, som man så vackert benämner nedskärningar, inte kunna undvikas. Men om moderata kommunföreträdare menar allvar med att man vill värna sina förskolor, skolor och äldreboenden efterlyser jag höjda röster som ställer krav på regeringen att ta ansvar genom att skjuta till kommunerna pengar. Om så sker borde Anders Borg få svårt att stå och se på när osthyveln sänker sig ned över barn, ungdomar och äldre med bibehållen trovärdighet.

0,5 procents nedskärningar må verka odramatiskt. Men det måste sättas i relation till de satsningar som skulle behöva göras för att rusta barn och unga för framtiden och erbjuda äldre värdighet och trygghet. Nedskärningar är knappast vad Huddinges förskolor önskar sig när de söker med ljus och lykta efter de behöriga förskollärare som tenderar att nobba kommunen. Minskade anslag gör det inte heller lättare för de skolor i kommunen som kämpar i motvind för att ge sina elever chansen att uppfylla de kunskapskrav som ställs (på en av kommunens skolor var det i julas blott 18 procent av åttondeklassarna som fick godkänt i alla ämnen). Och i äldreomsorgen finns alltså redan sedan tidigare ett omfattande sparkrav som hotar leda till att personal får gå.

Behoven finns. På nationell nivå finns också resurserna. Men finns den politiska viljan att stå upp för välfärden? En tyst socialdemokrati lär inte pressa Borg att öppna plånboken, förhoppningsvis kan gröna röster skrika desto högre.