tisdag 3 april 2012

Tuff kritik mot Huddinges förskolor

Huddinge har inte råd med nedskärningar. Behoven i välfärden är för stora. På detta tema bloggade jag i söndags och nu kommer ytterligare ett vittnesmål i form av skolinspektionens rapport från granskningen av Huddinges förskolor – som innehåller svidande kritik på många punkter. Inte minst är det tydligt i rapporten att Huddinges barn inte får någon likvärdig förskola. På många håll leder exempelvis den akuta bristen på förskollärare och låg personaltäthet till att barnen inte får den pedagogiska verksamhet man har rätt till. Alla barn får inte heller det stöd att utveckla sitt modersmål som läroplanen föreskriver – och som är så viktigt av så många skäl, bland annat för en gynnsam utveckling av barnens svenska språk. Enligt rapporten finns det också en bristande medvetenhet och kunskap för att kunna motverka traditionella könsroller (Läroplanen nöjer sig inte med något allmänt ”alla-är-lika-mycket-värda”-gullande utan kräver att förskolan aktivt motverkar traditionella könsroller.)

Allt detta är saker som vi från Miljöpartiet lyft fram – och anslagit pengar för – under lång tid. När vi nu har skolinspektionen i ryggen blir det möjligen svårare för majoriteten att bortse från det vi säger. Men det är en sak att ”dela oron” och ”lyssna in” som det är så populärt att göra nuförtiden. Jag skulle bli förvånad om vi inte återigen är ensamma om att orka prioritera satsningar på förskola och skola när det är dags för budget i juni.

I sammanhanget är det också viktigt att lyfta fram de heroiska insatser personalen dagligen gör på våra förskolor. Kritik från skolinspektionen mot verksamheten riskerar förstås att tas emot som ett slag i ansiktet för de hårt arbetande pedagoger som trollar med knäna för att ge barnen den bästa tänkbara förskoletid. Ge dem rimliga förutsättningar att utveckla verksamheten!

Inga kommentarer: