måndag 30 april 2012

Nordkorea-inspirerad skönmålning av läget i förskolan

Som jag bloggade om för en tid sedan riktar Skolinspektionen kritik mot förskolan i Huddinge kommun. Men kommunen trumpetar ut på sin hemsida att "Huddinges förskolor får högt betyg av skolinspektionen". Den kritik som framförs nämns inte med ett ord.

Skolinspektionen slår ner på att den stora bristen på förskollärare gör att många av Huddinges förskolebarn inte får den pedagogiska verksamhet läroplanen ger dem rätt till. På en del håll präglas verksamheten helt av omsorg, medan det lekfulla och lustfyllda lärandet lyser med sin frånvaro. Även genusarbetet och modersmålsstödet kritiseras av myndigheten. Hur förvaltningen kommer till slutsatsen att man får "högt betyg" är en gåta.

Om problemen inte skyls över kan vi göra något åt dem. Med satsningar – istället för de nedskärningar Alliansen nu planerar för – kan vi locka fler förskollärare till kommunen. Den personal som dagligen gör enastående insatser i våra förskolor trots mycket knappa resurser förtjänar högre löner, mer fortbildning och bättre arbetsvillkor. Det åstadkommer man med hjälp av politiska prioriteringar – inte genom att skyla över problemen.

Tyvärr är skönmålning i nordkoreansk stil ingen ovanlighet i kommunens kommunikation. Eller kanske är det snarare möbeljättar och hamburgerkedjor som tjänar som förebilder. Det förefaller viktigare att värna kommunens "varumärke" än att ge korrekt information till kommuninvånarna. Kommunens kommunikation om vansinnesprojekten Södertörnsleden och Förbifart Stockholm bjuder på åtskilliga hårresande exempel.

Vi kan inte acceptera att vi som bor i kommunen inte betraktas som medborgare, med rätt att få veta hur saker och ting förhåller sig, utan kunder som ska hållas på gott humör. Låt oss ta strid för demokratin i Huddinge kommun!

Inga kommentarer: