söndag 2 maj 2010

De rödgröna pekar ut riktningen

De rödgröna drar ifrån i opinionsmätningarna. Samtidigt rapporteras att förtroendet för regeringen ökar. Motsägelsefullt kan tyckas. Men jag tycker inte att det är så konstigt. Regeringen har lyckats ganska bra med att måla upp bilden - sann eller falsk - av att man hanterat den ekonomiska krisen väl.

Nu handlar ett val inte främst om det som har gjorts, utan om hur man vill forma framtiden. Och medan de borgliga ägnar sig åt att vara i oppoisition mot oppositionen pekar de rödgröna ut riktningen för framtiden. För varje rödgrön överenskommelse som kommer blir det allt tydligare: de rödgröna utgör det moderna, framtidsinriktade regeringsalternativet. Ny kollektivtrafik, inte fler bilberoende. Smart energibesparing och förnybar energi, inte dyr och ineffektiv kärnkraft. Kunskap och utbildning, inte vatten och bröd för arbetslösa. Och så vidare.

Jag har tidigare reflekterat över hur de rödgröna vinner i opionionen så länge debatten handlar om politiskt innehåll. Nu ser vi det återigen. Och vi ser också hur de borgliga desperat tar till alla medel för att få diskussionen att handla om annat. Om vi som vill något med framtiden inte går i fällan, utan ihärdigt och energiskt, använder varje dag fram till den 19 september till att prata om vår politik - då kommer vi att vinna. Haka på, det är roligare om man är många.

2 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

"Dyr och ineffektiv kärnkraft"?

Ursäkra att jag frågar, men bor vi i samma fysiska verklighet?

Känkraft står för hälften av vår el, med rekordlåga utsläpp, och går jättebra ekonomiskt trots att den litder under straffskatt (effektskatten) och att den själv finansierar all forskning och utveckling om slutförvaret. Tillgängligheten är lika bra som vattenkraft, och piskar stoppningen ur små osäkra kraftkällor som vind och sol. Den kräver inga elcertifikat...


Hur i hela friden får ni den då till att vara "dyr och ineffektiv" annat än som ett tomt slagord för att försöka skapa antipati?

Olof Olsson sa...

Förlåt, jag missade din kommentar. Nu ska jag svara: Om man inte ställer upp på att kärnkraften är dyr antar jag att man bortser från försäkringskostnaderna.

Att investera i ny kärnkraft slukar enorma pengar och ger el först om flera decennier. Satsar vi på ny kärnkraft bygger vi fast oss i en storskalig, osäker och sårbar elproduktion och hindrar samtidigt såväl energieffektivisering som utveckling av förnybar energi.