söndag 23 maj 2010

Grön politik ger Sverige krisberedskap

Världsekonomin är åter i gungning. Dagligen läser vi om problemen i Sydeuropa och Storbritannien. USA:s budgetunderskott överstiger vår fattningsförmåga och från Kina, ”världens tillväxtmotor”, rapporteras om stigande arbetslöshet.

Mycket talar för att den ekonomiska osäkerheten kommer att prägla den kommande valrörelsen. Politiska förstå-sig-påare och opinionsinstitut tycks vara överens om att detta i så fall kommer att gynna regeringen, som får chansen att framställa sig själva som det trygga och ansvarstagande alternativet.

Att ta ansvar skulle vara rusta Sverige. Göra oss redo att möta en framtid som kommer ställa krav på modernisering och omställning, för att klara såväl ekonomi och välfärd som klimat. Att satsa på forskning och utbildning så att människor kan ta sig an de utmaningar vi står inför. Att bryta vårt oljeberoende så att vi är redo den dag när oljepriset börjar skena på allvar. Att ersätta gammal enerigslukande teknik med ny, modern och snål.

Gör inte regeringen det här? Nej. De har ”tagit ansvar” genom att skrota klimatinvesteringsprogram och sänka skatter med lånade pengar.

Kommer de rödgröna göra det här? Ja, faktiskt, även om inriktningen kan bli ännu tydligare. Ju starkare grönt inflytande desto mer framtidsinriktad politik. Och desto bättre blir vår krisberedskap.

Inga kommentarer: