måndag 24 maj 2010

Biogas rena klimatmedicinen

Biogas från gödsel ger 140 procent lägre utsläpp än bensin - det är alltså mer än klimatneutralt. Det visar en undersökning från Lunds tekniska högskola. Anledningen till att biogasen kan ge upphov till utsläpp som är mindre än noll är att när man gör biogas av gödseln ligger den inte i en gödselstack och pyr metan.

Den omdebatterade etanolen är enligt undersökningen klart bättre än bensin med 65 procent utsläpp, men alltså långt från biogasen.

Miljöpartiet i Huddinge går till val på en rejäl satsning på biogas i kommunen. Det handlar både om att vi ska få fart på produktionen av biogas och om att det ska finnas ett flertal tankställen för biogas i kommunen.

Nu gasar vi för ett grönare Huddinge!

4 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Det är inte alls så enkelt som ni vill tro för tror är det ni gör. För att biogas som egentligen är samma sak som naturgas ska skapas behövs råvara i form av biologiskt nebrytbart material som tex. avföring, koskit, matrester osv osv. Problemen är flera. Dels är processen känslig för tungmetaller och kemikalier och ska vi se det ur ett resursperspektiv så är det bättre att inte ha överbliven mat överhuvudtaget så biogas kan inte spela någon större roll i Sverige.

Vänligen någon som kan något.

Marica Lindblad, MP Huddinge sa...

Så långt det går ska vi självklart undvika att slänga mat. Men de matrester som idag slängs helt i onödan är en reell resurs. Och tillsammans med övrigt organiskt rent avfall vill vi skapa en ren kedja fri från inblandning av avloppsvatten med tungmetaller och okända substanser etc. Vi arbetar aktivt för att rötresten ska vara så ren som möjligt och leva upp till kriterierna för biologisk behandling och kunna återföras till åkermark i enlighet med det nationella målet.

Nils Dacke sa...

Tack för svaret. Ännu bättre hade varit om ni via lagsiftning som MP drivit på, inte hade mobbat oss på lande och därigenom minskat på antalet djur i Sverige och därmed mängd gödsel och slakteriavfall.

Kretsloppstänkande vet ni ;)

Olof Olsson sa...

Tack för kommentarer!

Har nog blivit alldeles för mycket 08:a för att gå in i en diskussion om MP:s eventuella landsbygdsmobbing. Men jag vågar mig på att påstå att en grön omställning kan vara en stor möjlighet för landsbygden. Biogasproduktion är ett exempel på det.