onsdag 16 oktober 2013

Skolmat och politiska beslut som gått upp i rök!

En av de frågor som vi i Miljöpartiet månar om är de måltider som serveras i kommunens verksamheter. Miljöpartiet är det parti som lade grunden för arbetet med ekologiska livsmedel, fler tillagningskök och bättre kvalitet på råvarorna.

Vi vill ha bättre mat till barn, unga och äldre. Och därför startade vi ett sådant arbete när vi satt i majoritet. Och nu i opposition fortsätter vi oförtrutet att lägga fram våra förslag och påminna om de beslut som har fattats. Allt för att hålla liv i matfrågan!

När fullmäktige samlades i oktober besvarades vår och Vänsterpartiets gemensamma motion ”Laga mat från grunden”. Det sades att vårt förslag ”i princip” redan var genomfört. Och med det tycktes den borgerliga majoriteten vara nöjd!

I debatten sade Malin Danielsson (FP), som är ansvarig för skolan, att kommunen nu äntligen skaffat ett ”verktyg” som följer upp hur skolmaten är. Det handlar om beräkning av matsvinn, matsäkerhet, vitaminer, måltidssituation och i vilken utsträckning skolorna serverar ett vegetariskt alternativ.

Att skolorna ska servera ett vegetariskt alternativ var det för övrigt vi i Miljöpartiet som föreslog redan för flera år sedan. Miljöpartiet fick då också till svar att det ”i princip” redan var genomfört.

MEN hur blev det egentligen med det beslut som kommunens högsta beslutande organ tog? Jo, Malin Danielsson (FP) fortsätter:

-      ”Innan vi började mäta hade vi inte en aning om att alla skolor inte varje dag serverade det vegetariska alternativ som vi faktiskt beslutat om.”

Och hon sade också att det tycktes bara som om att det var vi i fullmäktige som var tillräckligt passionerade och ville ha beslut om vilken skolmat som skulle serveras. Men att passionen sedan inte tycktes räcka ända ner i verksamheterna. "Tyvärr" avslutade Malin Danielsson!

Men då undrar jag och vän av ordningen: ”Var tog den politiska styrkraften vägen Malin?” Det är ju faktiskt du som är ansvarig för att skolorna följer de beslut som fullmäktige har fattat. Varför har du inte tagit itu med den här frågan förut och tillsett att skolmåltiderna ser ut så som vi har lovat våra barn och unga?

Marica Lindblad
Oppositionsråd (MP)

Inga kommentarer: