måndag 28 oktober 2013

Skicka grönt dream team till Bryssel!

I maj är det EU-parlamentsval. Igår presenterade Miljöpartiets valberedning sitt förslag på kandidater. På topp-5 återfinns mycket dugliga kandidater som påminner om vilka viktiga frågor som EU-valet handlar om – oavsett om det kommer att märkas i medierapporteringen eller inte. Miljöpartister kan som bekant tänka själva. Därför väntar nu en spännande ”intern valrörelse” inför den beslutande medlemsomröstning som säkerligen kommer förändra valberedningens förslag, mer eller mindre.

Överst på valberedningens lista finns en av de politiker som jag hyser allra störst respekt inför av alla nu levande politiker: Isabella Lövin. Hon har med sin enträgna kamp för ett hållbart fiske fört EU:s fiskepolitik viktiga steg i rätt riktning, trots massivt motstånd från mäktiga lobbyorganisationer.

På tredje plats finns Bodil Ceballios. Hennes gedigna kunskaper om flyktingpolitik skulle vara ovärderliga i EU-parlamentet i en tid när å ena sidan bruna krafter är på frammarsch och å andra sidan allt fler reagerar mot EU:s murar mot resten av världen. Hon kan bli en stark kraft i kampen för att öppna lagliga vägar till EU så att människor slipper vara beroende av flyktingssmugglare för att söka en fristad i Europa. Flyktingpolitiken är en fråga om liv eller död för så ofantligt många människor. Därför ser jag gärna att Bodil flyttas upp ytterligare ett pinnhål på listan.

På plats fem sätter valberedningen Linnea Engström – den gröna rörelsens kanske klarast lysande feministiska stjärna. Jag hoppas att hon placeras ännu högre. Den djupa kunskap och det glödande engagemang hon besitter lär behövas för att tackla könsmaktordningen i Bryssel och ta sig an gigantiska uppgifter som att försvara aborträtten och bekämpa trafficking.

I EU-parlamentet kan en enskild ledamot spela stor roll. Det har inte minst de nuvarande gröna parlamentarikerna Carl Schlyter och Isabella Lövin visat. Därför vill jag uppmana alla miljöpartister att göra ett aktivt val i medlemsomröstningen. Jag önskar att vi skickar ett grönt dream team till Bryssel för att göra Europa mer hållbart, öppet och jämställt. Heja Isabella, Bodil och Linnea!

Inga kommentarer: