måndag 9 september 2013

Vårbacka plaza-skandalen väcker frågor

Sitter i kommunfullmäktige där vi ikväll bland annat diskuterar skandalen på det vinstdrivna äldreboendet Vårbacka Plaza där det uppdagats fler svåra missförhållanden. Det var omöjligt att inte uppröras över rapporterna i somras om bland annat en 72-årig autistisk man låsts in i ett fönsterlöst rum vid flertal tillfällen. Men något politiskt ansvarstagande eller eftertanke får vi inte se från majoriteten. Tvärtom skyller äldreomsorgsnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) på personalen.

Vårdskandalen på Vårbacka Plaza är ett plågsamt tydligt exempel på hur politiker flyr ansvar när missförhållanden uppenbarar sig hos privata utförare. Under tiden skandalen rullats upp har ordförande Carlsson-Paulsén upprepat att Huddinge enbart har ansvar för de boende kommunen själva köpt plats för, medan det är andra kommuner som placerat de äldre som drabbats i det aktuella fallet. Logiken av det kan knappast begripas av någon utanför kommunhuset. Som medborgare förväntar man sig rimligen att alla äldre på alla boenden som finns i kommunen får den vård och omsorg de behöver – oavsett vilken kommun de kommer ifrån.
Skandalen väcker också allvarliga frågor om vilka risker som finns med kommersiellt driven vård och omsorg. Det finns också all anledning att fundera över konsekvenserna i de senaste årens nedskärningar inom äldreomsorgen i Huddinge. Vi miljöpartister har vid åtskilliga tillfällen velat skjuta till pengar, senast i samband med att kommunbudgeten beslutades i juni. Oavsett vad orsakerna till missförhållandena på Vårbacka Plaza kan vi se att våra pengar hade behövts. Men majoriteten sitter nöjt stilla och skjuter allt ansvar ifrån sig.

Har för övrigt också hunnit med att lämna in två motioner. En om att vegetarisk mat bör vara grundalternativ och kött ett tillval i bland annat skolmatsalarna och en om att göra Huddinge till en regnbågskommun med hjälp av HBT-certifiering. Dessutom har jag i debatten om planer på ny externhandel i Vårby hoppat på majoriteten för att man utarmar lokala centrum och bygger fast oss i bilberoende - helt i strid med den trafikstrategi som tidigare klubbats i stor politisk enighet och som Johan bloggat om tidigare.

Inga kommentarer: