tisdag 3 september 2013

För en vinstfri vård för alla

Jag vill arbeta för en bra sjukvård för alla, fri från vinstintressen. Det är huvudskälet till att jag bestämt mig för att kandidera till landstinget i valet 2014.

MP-kongressens beslut i våras att välfärden ska vara fri från vinstutdelning och kommersiella aktörer var klokt och välförankrat. Jag vill vara med förverkliga den politiken i Stockholms län. Alliansens utförsäljningar måste upphöra. Skattepengarna ska värnas, personalen få arbetsro och kvaliteten sättas i första rummet. Genom att sätta stopp för de vinstdrivande kommersiella aktörerna värnar vi också de små idéburna verksamheter som kan tillföra verklig mångfald och valfrihet i vården.

I övrigt vill jag vara med och fortsätta det utmärkta arbete landstingsgruppen bedrivit under mandatperioden för bland annat massiv kollektivtrafikutbyggnad, förstärkt akutsjukvård och ett större fokus på förebyggande hälsovårdsarbete.

Det är hög tid att bygga en hållbar Stockholmsregion. Det kräver ett starkt grönt inflytande. Det är jag beredd att jobba för!

4 kommentarer:

anita sa...

Nu flyttar jag till Huddinge så att jag kan kryssrösta på dig!

Skämt åsido - lycka till, och lova att du behåller glöden och engagemanget!

Olof Olsson sa...

Haha, tack! Jag kan lova så mycket att den dag jag inte längre känner glöd ska jag hålla mig borta från partipolitiken.

Lasse sa...

Vore kul om politikerna kunde fokusera mindre på vinstfrihet och mer på att fixa den kommunala sjukvården. Många tycks glömma att den kommunala har minst lika många brister som den privata. Jag bryr mig inte om vad som driver sjukvården så länge den är bra och hittills har inte politikerna kunnat garantera att deras alternativ är det.

Olof Olsson sa...

Jag tänker att frågorna hör ihop. Ska vi få pengarna att täcka behoven kan vi inte göda riskkapitalbolagen. För visst håller jag med om att det viktiga är att se till att förbättra kvaliteten på vården - därför tycker jag det är utmärkt att MP i sitt budgetförslag skjuter till 750 miljoner till fler vårdplatser.