torsdag 26 september 2013

Hög tid att göra upp med mörk historia

Det är långt ifrån något nytt att romer behandlas illa i Sverige. För 400 år sedan föreskrev ”zigenarstadgan” att romska kvinnor och barn skull fördrivas från landet medan romska män fick dödas utan att gärningsmännen straffades. För så sent som 50 år sedan var det förbjudet för romer att ha en fast bostad. Kvinnor tvångssterilserades och barn omhänderstogs slentrianmässigt av myndigheterna. Skånepolisens vedervärdiga registrering som nu uppdagats erbjuder en möjlighet att en gång för alla gå till botten med vårt lands smutsiga historia. Jag hoppas regering och riksdag ser till att så sker.

Redan 2010 föreslog Maria Leissner som leder Delegationen för romska frågor en sanningskommisson som skulle genomlysa romers situation idag och i historien. Regeringen sa nej. Istället tas en vitbok om övergrepp mot Sveriges romer under 1900-talet fram. Såväl historiker som romska organisationer säger nu att detta är otillräckligt. Det måste regeringen lyssna till. Man måste nu göra allt som överhuvud taget är möjligt för att bygga förtroende mellan majoritetssamhälle och romska grupper. Skånepolisens registrering kan leda till en välbehövlig ögonöppnare för oss alla. Må så ske.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns problem med brottslighet i den romska gruppen av individer.
Det borde kunna diskuteras samtidigt som förklaring till polisens registrering.

Olof Olsson sa...

Frågan här handlar om barn och vuxna som registrerats, inte för att de misstänks för något brott, utan endast på grund av sin etnicitet. Om det stämmer det du påstår har jag svårt att se att lösningen skulle ligga i ytterligare diskriminering och misstänkliggörande. Då tror jag mer på att majoritetssamhället erkänner de övergrepp man gjort sig skyldig till och visar att mänskliga rättigheter omfattar alla.