tisdag 15 september 2009

Etik och moral i kyrkoorganisationen

DN gör i dag ett nedslag inför kyrkovalet (dock bara i papperstidningen vad jag kan se*) och tar upp de frågor som jag själv uttryckte tveksamhet till i gårdagens inlägg - kyrkans problem med rollen som arbetsgivare och ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Man kunde tycka att en organisation som har som professionellt uppdrag att arbeta med etiska och moraliska frågor rimligen kunde förväntas tillämpa detta inom den egna organisationen. Detta tycks dock inte riktigt vara fallet. Man kan konstatera att kyrkan har besvärande många fall som tagits upp i Arbetsdomstolen, och att det inte verkar ovanligt med vuxenmobbning eller att "köpa ut" personer som uppfattas som besvärliga från deras anställningar. Detta är tecken på att det finns strukturer som accepterar sådant beteende i organisationen. Så länge många personer fortsätter att gifta sig i kyrkan, låter döpa sina barn där, väljer "kyrkliga begravningar" (i motsats till borgerliga dito) och inte heller använder sin möjlighet till inflytande genom att gå och rösta sanktionerar man ett sådant beteende.

*Intressant i sig att man inte ens verkar lägga ut de få artiklar som skrivs om kyrkovalet på DN.se. Rubriken i dag är "Homovigslar präglar avslagen valrörelse" - men media bidrar genom att inte skriva om den.

Inga kommentarer: