onsdag 9 september 2009

Södertörnsleden hotar Spårväg Syd

För Stockholmsregionen har regeringen nyss tagit beslut om Förbifart Stockholm som kommer att bidra till ökade utsläpp utan att minska trängseln och med en budget på i nuläget ca 30 miljarder kronor. En budget som man av erfarenhet kan misstänka inte kommer att hållas.

För Huddinges del har vi även planerna på Södertörnsleden som är tänkt att göra det möjligt att utöka trafiken mellan Nynäsvägen i Haninge och E4:n där den passerar Huddinge. Förbifarten läggs till stora delar i tunnel (utom där den passerar genom Huddinge) medan Södertörnsleden byggs i ytläge (utom där den planeras ansluta till Förbifarten genom tunnel), trots att den dras genom ett befintligt naturreservat (Flemingsbergsskogen) och över jordbruksmark i Glömstadalen, mark som man enligt Huddinges lokala Agenda 21 inte ska bebygga. Dessutom måste anslutningstunneln till Förbifarten planeras om, vilket verkar förskjuta hela vägsystemet i östlig riktning. Det innebär i sin tur att utrymme som är reserverat för Spårväg Syd får stryka på foten. I förlängningen riskerar det att omintetgöra hela projektet Spårväg Syd - medan vägen ska baxas igenom med alla till buds stående medel.

Det är uppenbart att man i detta fall såväl som i projektet med Förbifart Stockholm bygger fast sig i omoderna transportlösningar - som kommer vara ännu mer omoderna om byggena småningom står färdiga. Trafiken utmed det som planeras bli Södertörnsleden kommer att öka markant, medan Spårväg Syd skjutits på obestämd framtid. När ska myndigheter och beslutsfattare förstå att det krävs nya lösningar i transportfrågorna och prioritering av kollektiva färdmedel framför vägbyggen, i stället för mer av samma gamla feltänkta strukturer?!

2 kommentarer:

Peter Andersson sa...

Det största hotet mot Spårväg Syd är regeringens/ landstingsledningens absurda prioritering av vägar i allmänhet före kollektivtrafik. Landstingets majoritet tog också i förrgår beslut om, med Miljöpartiets om än försiktiga stöd, prioritera en spårväg i city som till stora belopp per meter lämpar sig väl för den som vill shoppa på NK.

Detta beslut är ett större och betydligt skarpare hot mot Spårväg syd (eftersom det redan är beslutat) Vi sossar förde fram just det i debatten.

För historieskrivningen bör vi komma ihåg att Spårväg syd redan före detta är utkörd från prioriterade satsningar och förlagt i investeringslistorna till en okänd framtid. Det har inte haft en dyft med södertörnsleden att göra.

Karin Reuterswärd sa...

Jamen, det är ju just det jag skriver: att man absolut ska bygga vägen men har prioriterat bort spårvägen i tids- och investeringsplaner OCH att vägen nu tillåts inkräkta på spårvägens utrymme vilket dessutom gör det svårt att bygga spårvägen vid senare tillfälle. Det är ett utmärkt exempel på hur vägtransporter prioriteras framför de kollektiva. Intressant också att man ser till vägförsörjningen för en hamn (Norvik) som ännu inte är beslutad, där Södertörnsleden ingår (och bedöms som viktig) för transporter på tvären - medan Banverket ännu inte tagit några beslut om dubbelspår för tågtrafikförsörjning till samma hamn. Hela tiden dessa vansinniga prioriteringar mellan vägar och kollektivtrafik.