onsdag 2 september 2009

Bra och dåliga förskolor

Metro skriver i dag om vad som är en bra förskola, efter en studie som gjorts vid Göteborgs universitet. Viktiga punkter är att de som arbetar med barnen tar tillvara barnens nyfikenhet och vilja att utforska, att de ställer frågor som barnen måste fundera över för att kunna svara på (till skillnad från ja- och nej-frågor) och att barnen stimuleras att prata med varandra och med de vuxna. Det är ju det här som det är så viktigt att hålla näsan tillräckligt högt över vattnenytan för att förvaltningen ska orka satsa på och utveckla, trots behovet av att samtidigt åtgärda förskoleköer genom att bygga förskolor och planera framåt. Det behövs utvecklings- och inspirationstid, och tid till eftertanke för personalen – och det gäller att det inte står och faller med enstaka entusiaster på vissa förskolor utan att det blir en del av det vardagliga arbetet i förskolorna. För det Metro också skriver är att skillnaden mellan bra och dåliga förskolor blir allt större. Och om det är så är det illavarslande.

Inga kommentarer: