tisdag 15 september 2009

Civil olydnad oacceptabelt - offentlig olydnad OK?

I en mycket läsvärd artikel i Mitt i Huddinge förklarar MP Huddinges gruppledare Marica Lindblad varför Södertörnsleden är olaglig.

Att låta en motorled skära sönder Flemmingsbergsskogen - som är ett naturreservat med riksintresse - utan att beakta alternativa lösningar, som t.ex. dragningar genom tunnlar, strider helt enkelt mot gällande miljölagstiftning. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Hansson (KD) bestrider inte detta, men menar att det är helt OK att bortse från nuvarande lagar eftersom beslut redan fattats.

Idag skulle det krävas en annan miljöanpassning, men vi kan inte riva upp projekt varje gång lagen ändras.


Borgliga politiker brukar ju annars vurma för lag och ordning. Civil olydnad brukar betraktas som anti-demokratiskt. Men offentlig olydnad är tydligen helt OK för Huddinges borgliga majoritet. Eller hur ska Hanssons uttalanden tolkas?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Är det inte bara att klaga hos länstyrelsen då?

Olof Olsson sa...

Om det är så "bara" vet jag inte. Men naturskyddsföreningen säger att de troligen kommer överklaga, så jag hoppas verkligen att det kan bli en rättvis prövning.

Anonym sa...

Sakägare, dvs boende kring vägen och Natursskyddsföreningen kan överklaga arbetsplanen, när den har fastställs. Arbetsplanerna (2 st) ligger för prövning hos Vägverket i Borlänge och blir eventuellt klara i slutet av månaden.

De ansvariga på Huddinge kommun tycks inte ha koll på läget. Planchefen meddelar sakägarna att arbetsplanen redan är fastställd och kommunstyrelsens ordförande sa på gårdagens fullmäktige att ena arbetsplanen är fastställd sedan en tid tillbaka.

Bra koll! Det inger ju förtroende. Not.

Olof Olsson sa...

Oj, oj. Det verkar vara mycket som är märkligt i detta ärende.

Karin Reuterswärd sa...

Det är det: planchefen i kommunen har dålig koll på ärendet, kommunstyrelsens ordförande har dålig koll på ärendet och samhällsbyggnadsnämndens ordförande tycker tydligen inte att man behöver bry sig om gällande lagstiftning bara man lyckas driva igenom den väg som kommer att ge en markant ökning av biltrafiken i området samtidigt som vägen dras i ytläge genom både naturreservat och över jordbruksmark samt som barriär genom två av de gröna kilar som särpräglar Stockholmsområdet.