tisdag 1 september 2009

Priset till årets pedagog blir chefernas pris

Idén verkade god från början, att för att synliggöra uppskattade och kompetenta lärare på olika nivåer i skolorna instifta pris till Årets pedagog i Huddinge kommun.

Resultatet har dock blivit ett annat, enligt beslut i förskolenämnden på tisdagkvällen. Man instiftar ett pris där kriterierna inte bara handlar om att visa pedagogisk skicklighet, utan man måste även uppvisa implementering av den politiska ledningens och förvaltningens skötebarn, projektet "handlingskraft" (från den borgerliga majoritetens idéer om entreprenörskap). Som om den toppstyrningen inte vore nog ställs även krav på att tävlingsbidraget ska vara sanktionerat genom signatur av förskolechef/rektor och endast ett bidrag per förskola/skola får lämnas. Däremot gick man oppositionen till mötes i att föräldrar till barn i förskolan ska kunna föreslå pristagare. Trots det skiner bakomliggande avsikter, de må vara medvetna eller omedvetna, igenom. Priset handlar om att premiera lojalitet, inte pedagogiskt nytänkande eller utveckling driven av engagerade pedagoger. En pedagog som arbetar med annat än påbjudna projekt, eller bara väljer att lyfta fram sitt arbete med pedagogisk utveckling med fokus på något annat än just "handlingskraft", får inga priser - oavsett pedagogisk skicklighet.

2 kommentarer:

Olof Olsson sa...

Håller med dig. (Jag antar att jag skulle hålla med dig än mer om jag var insatt i själva frågan.) Men när jag håller med dig så pratar jag samtidigt emot mig själv. Satt nämligen i förskolans personalrum idag och arguementerade FÖR mer politisk klåfingrighet i förskolan. Politiker formulerar ju så fina dokument. Läroplanen för förskolan är på fullt allvar en av de vackraste texter jag vet. Radikal är den dessutom. Där står t.ex. att arbetslaget har till uppgift är att MOTVERKA traditionella könsroller. Varje dag ska vi alltså AKTIVT arbeta mot könsstereotyper. Det räcker inte med något här-får-alla-vara-som-dom-är-jadajada. Gör jag det varje dag? Knappast. Gör mina kollegor det varje dag? Ehh...NOT!

Så snälla politiker: Kom gärna och lägg er i. Stå upp för de beslut ni fattat i demokratisk ordning och hjälp oss att implementera dem. (När det passar mig alltså, handlingskraft och entrepenörsskap vill jag helst slippa sätta upp på min pedagogiska prioriteringslista).

För övrigt tror jag, precis som du är inne på, att det viktigaste man kan göra från politiskt håll för att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling är att ge personalen tid. Men det räcker inte. Det behövs järnspett i röven också.

Karin Reuterswärd sa...

Jo, det är klart att politikerna ska lägga sig i och se till de vackra målen uppfylls och inte förblir fluffiga drömmar, i förskolan såväl som i trafikplaneringen (läs Förbifart Stockholm och Södertörnsleden kontra Spårväg Syd och annan kollektivtrafik). Men när man begränsar möjligheten att få ett pedagogiskt pris till dem som sysslar med projektet handlingskraft bara för att det är något som den politiska majoriteten driver till skillnad från andra ansträngningar att utveckla föreskolepedagogik (inom t ex jämställdhetsfrågor, utomhuspedagogik, folkhälsoarbete, skapande, språkutveckling och motoriska färdigheter för att nämna en blandad kompott av så'nt som jag tycker är minst lika viktigt som handlingskraft/ entreprenörskap) så straffar man dem som gör viktiga saker men inte har fokuserat på det utvalda området. Jag tycker det är ett anmärkningsvärt sätt att hantera ett pris som ska uppmuntra ambitiösa pedagoger.