onsdag 26 augusti 2009

Skattesänkningar till varje pris?

Jag får inte ihop det. Arbetslösheten stiger och det är ekonomisk kris men Reinfeldt och Borg pratar skattesänkningar för dem som har arbete till en kostnad av ca 10 miljarder i uteblivna skatteintäkter (vilket Olof också bloggat om här), och kd skattesänkningar för pensionärerna. Samtidigt har Reinfeldt och Borg allvarsamt sagt att som regeringsbärande parti måste man ta ansvar för statsfinanserna så man kan inte bara slänga ut en massa pengar på kommuner och landsting även om denna ovillighet får till följd att skolor, barn- och äldreomsorg mm tvingas skära ner (en del pengar har dock sedan anslagits till kommunerna, se t ex DN). Reinfeldt och Borg har inte heller velat medge att arbetsmarknadsåtgärder kunde vara på sin plats. Timbro har bidragit med att förorda att kommunerna ska hålla sig till välfärdens kärna (vilket ska förstås som vård-skola-omsorg) medan sådant som brukar gå under beteckningen kultur-fritid och annat onödigt kan läggas ned eller i alla fall brytas ut från kommunens ansvar. Att sådana verksamheter mycket starkt kan bidra till att t ex undvika senare utgifter relaterade till ungdomar som inte har haft tillträde till meningsfulla fritidsaktiviteter glöms gärna bort i sammanhanget.

Nu har dock regeringen vaknat till vad gäller arbetsmarknadsåtgärder och lanserar cirka 8 miljarder för diverse olika utbildningsplatser, stöd till arbetsförmedling, kompetensutveckling med mera enligt DN och SvD. Ingenting sägs dock om att avstå från skattesänkningar för att trygga statsfinanserna eller åtminstone minska budgetunderskottet. Är detta verkligen ett ansvarsfullt sätt att sköta statsfinanserna? Jag tycker mest det verkar som gammal hederlig skattesänkningar-bortom-allt-förnuft-moderatpolitik, ytterligare ett tecken på att de nya moderaterna trots allt är ganska lika de gamla.

Inga kommentarer: