lördag 15 augusti 2009

Uppluckring av miljölagstiftning

Björn Gillberg och Staffan Michelson skriver på DN Debatt om två utredningar som kopplas till energifrågor genom förutsättningar för vind- och vattenkraftutbyggnad. Energifrågan är enorm och att reda ut energibehov, produktion osv i ett enda blogginlägg är svårt. Det behövs ett helhetsgrepp om frågorna - och inte minst en målsättning om vart man vill komma. Där är en kärnfråga naturligtvis att vi måste effektivisera och till och med prioritera (läs prioritera bort) för att kunna minska elförbrukningen och inte hela tiden öka produktionen av el.

Det som jag tycker är mest illavarslande i den beskrivning Gillberg och Michelson ger är dock den trend som dessa utredningar påstås vara del av, nämligen en successiv uppluckring av miljölagstiftningen under täckmanteln att förenkla "onödig byråkrati". I det här fallet handlar det om att försvaga miljödomstolarna och att upphäva miljöbalkens grundläggande skyddsregel för vatten. När Reinfeldt före valet 2006 deklarerade att miljöfrågorna saknar betydelse hjälper det inte att han visserligen säger sig ha fått insikt om klimatfrågans omfattning, om övriga miljöfrågor lämnas åt sitt öde och den lagstiftning och de organ som ska värna gemensamma värden luckras upp för att underlätta exploatering.

Inga kommentarer: