tisdag 4 augusti 2009

Skärpning, Huddinge!

Migrationsverket vädjar idag tillsammans med Rädda barnen och barnombudsmannen på DN Debatt till Sveriges kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

I dagsläget väntar 250 barn på tillfälliga boenden, där de inte kan få den trygga tillvaro och den skolgång som de så väl behöver, eftersom endast 98 av landets 290 kommuner tar emot ensamkommande flyktingbarn.

Pinsamt nog återfinns Huddinge inte på listan över kommuner som tar sitt ansvar. Jag hoppas nu att kommunen omedelbart visar anständighet och hörsammar Migrationsverkets vädjan.

Att prata om ekonomi när det handlar om barns mest basala rättigheter gör mig egentligen illamående. Men eftersom pengar - av förklarliga skäl - är vad som upptar många kommunpolitikers medvetande just nu vill jag påpeka att det är mycket blygsamma kostnader det rör sig om. Ifall alla kommuner som ännu inte tagit sitt ansvar tog emot ett eller två barn så skulle det räcka för att ta hand om alla väntande barn. Dessutom hör Huddinge knappast till de kommuner som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen.

Som jag ser är det bara en sak som gäller för Huddinge kommun: Skärpning!

Inga kommentarer: