onsdag 12 augusti 2009

Filippa Reinfeldts bild av Vårdval Stockholm

Får medge att jag studsade för Filippa Reinfeldts bild av vårdval Stockholm som har tagits in som insändare i snart sagt samtliga av länets "Mitt i"-tidningar (t ex i Mitt i Huddinge). Allt verkar vara positivt, med fler vårdcentraler där det varit brist och ökad tillgänglighet för patienterna (enligt Reinfeldt). Det är inte en bild jag riktigt känner igen från media, och såvitt jag kan se på Peter Anderssons blogg är det inte heller en beskrivning som han som landstingspolitiker tycker är riktigt rättvisande.

Bekantas berättelser om kontakter med vården ger även dem en mindre rosenskimrande bild. En bekant gjorde ett antal försök att få sig tilldelad en vårdcentralsläkare som kan skriva den remiss hon behöver för att få komma på mammografi för uppföljning av tidigare bröstcancerbehandling. Hon har fortfarande inte fått någon remiss genom vårdcentralen. I Mitt i Bromma finns på nyhetsplats i samma nummer en redogörelse för hur en patient hamnat mellan stolarna. Tillgängligheten till min egen läkare har kanske ökat eftersom hon nu har personlig telefontid några timmar i veckan - men å andra sidan har tillgängligheten för att boka tid (vilket görs inom dessa timmar) minskat drastiskt jämfört med när det sköttes av sjuksköterska och man kunde ringa under kontorstid varje dag.

Någon väsentlig förbättring verkar inte vårdvalet ha inneburit - och det kanske är det som föranleder Reinfeldt att slå på stora trumman för att berömma den reform hon själv är ansvarig för?

Inga kommentarer: