torsdag 6 augusti 2009

Fortifikationsverket säljer ut

I DN i dag berättas om hur staten genom Fortifikationsverket hanterar markförsäljning på Ljusterö. Man annonserar ut en strandtomt som inte får bebyggas, utan att upplysa om detta faktum. Från Fortifikationsverket räknar man med att köparen ska söka och få dispens för byggnation, något som kommunens bygglovsadministratör hävdar att man meddelat inte kommer gå igenom.

På den ö där jag själv sommarbor, Muskö, har Fortfikationsverket också varit inblandat i utförsäljning av mark och hus med tveksamt resultat. En av de större fastigheterna, Arbottna, står sedan ett antal år tom (utöver nötboskap som betar på en del av markerna, vilket åtminstone bidrar till att upprätthålla den artrikedom som finns där), liksom ett antal torp som varit uthyrda som sommarstugor. När beslutet om försäljning togs sa man upp kontrakten. De som brukat fastigheterna fick erbjudande om att köpa dem till marknadspriser, vilket de flesta inte kunde göra. Vad gäller Arbottna låg det ute till försäljning och ett antal anbud kom in - varpå hela affären sköts på framtiden med resultatet att gården nu står tom och förfaller med fönstren igensatta för att förhindra skadegörelse. Vilket resursslöseri!

1 kommentar:

Anonym sa...

Visste inte att gården hade legat ute för försäljning? Fanns det ngt riktpris?

MVH
Peter