torsdag 30 maj 2013

Förnuftet vann i Bryssel – och snart på Södertörn?

Hoppet lever för fisken. Därmed också för ekosystemen i haven och livsmedelsförsörjningen. Det kan man konstatera efter att EU-parlamentet och Rådet gjort upp om framtidens fiskepolitik inom EU. Som EU-parlamentets främste förhandlare har Isabella Lövin (MP) haft en helt avgörande roll för att ta stora steg framåt mot en hållbar fiskepolitik. Bland annat ska forskarnas bedömningar av hur mycket fiske bestånden tål vara utgångspunkten för fiskekvoternas storlek. Även om många hårda strider återstår när den nya fiskepolitiken ska implementeras finns goda skäl att jubla idag.

Isabella Lövin och hennes konsekventa kamp för ett hållbart fiske inspirerar. Hon visar att goda argument trots allt kan vinna, starka lobbygrupper till trots. Just hemkommen från ett möte om Södertörnsledens vara eller icke vara känner jag hur hoppfullheten intar mig. Det kanske går att bygga kollektivtrafik istället för motorleder genom naturreservat. Insikten om att det är enda möjligheten att komma till rätta med trafikproblemen kanske slutligen når de som styr. Förnuftet har segrat i Bryssel. Kan det bli så på Södertörn också?

Fler som bloggar: Supermiljöbloggen

Inga kommentarer: