lördag 18 maj 2013

Vinstlobbyn får argumentera - inte kongressombuden

Håller Miljöpartiets interndemokrati på att kollapsa? Den frågan ställer jag mig efter att ha läst tidsprogrammet för kongressen nästa helg. Där framgår att det helt saknas forum där kongressombuden kan diskutera kongressens mest infekterade fråga – den om vinster i välfärden. Däremot kommer resursstarka lobbyorganisationer med Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund i spetsen ha gått om utrymme att nå ut med sitt budskap. Jag hoppas innerligt socialdemokratin ringer och kräver sina beslutsprocesser tillbaka så att vi gröna kan fatta beslut under demokratiska former såsom vi har för vana att göra.

Den mycket komplexa frågan om vinster i välfärden är hänvisad till en halvtimmes debatt med en debattör från vardera sidan. Den kommer att inte tas upp i plenumdebatt där alla ombud kan begära ordet och kommer inte heller att diskuteras på de så kallade påverkanstorg där alla kongressdeltagare kan gå omkring och diskutera olika frågor med varandra. Förmodligen inser en allt mer desperat partiledning att oron och ilskan är stor bland gröna gräsrötter över att skattepengar hamnar i aktieägares fickor. Troligen tänker man sig kunna ge sken av att man i grunden är överens med vinstmotståndarna under en kort debatt med små möjligheter att tränga in i de ganska tekniska och svårtolkade skrivningarna.

Det finns flera många skäl till att partistyrelsens formuleringar som ”eventuell vinst ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten” är otillräckliga om man vill få stopp på storkoncernernas vinstjakt. Ett är naturligtvis att ordet ”huvudregel” öppnar upp för undantag. Ett annat är att ”verksamheten” av välfärdsbolagen ses som hela koncernens verksamhet. Exempelvis använder Kunskapsskolan och andra bjässar den vinst de gjort på skolpengen på en skola till att expandera på marknaden med nya etableringar.

Friskolornas riksförbund och Vårdföretagarna har redan beretts stort utrymme i Miljöpartiets process för att ta fram ett nytt partiprogram. Efter Kommundagarna i höstas bloggade jag i vredesmod efter att de tillsammans med andra resursstarka intresseorganisationer fått lägga ut texten i en rad olika sammanhang. Detta hade de betalt tiotusentals kronor för, vilket förklarade varför exempelvis röster från små idéburna välfärdsaktörer (som idag trängs ut av storkoncernerna) lyste med sin frånvaro. På fredag lär vi miljöpartister omdelbart mötas av budskap från storkoncernernas företrädare när vi anländer till kongresscentret i Västerås. De har troligen återigen betalat dyrt för monterplatser i entrén och broschyrer i påsar. Vinstlobbyn får alltså argumentera i frågan, men inte partiets egna kongressombud. Är detta en interndemokrati vi finner oss i?

7 kommentarer:

Joakim Pihlstrand-Trulp sa...

Tyvärr ett tydligt symptom om något var Miljöpartiet är på väg och vad målet med politiken numera är. Många bra och gröna gräsrötter och en och annan dito i toppen till trots.

En vridning som var allt tydligare sedan åtminstone början av 2000-talet.

Tomas sa...

Vinstfrågan har varit uppe de senaste två kongresserna, och på båda kongresserna debatterats oerhört länge. På senaste kongressen fastslogs nuvarande partilinje (som partiprogrammets skrivning speglar) med en mycket stor majoritet.

Det står förstås dig och MP Huddinge fritt att vara en del av den lilla majoritet som var emot det beslutet, men att påstå att det är odemokratiskt att inte låta samma fråga dominera en tredje kongress på rad, bara för att det är den fråga du brinner för, är faktiskt inte okej.

Sedan är det rentav löjligt att insinuera att de med montrar har större möjlighet att påverka ombuden än vad ombuden själva har. Det ombud som vill påverka andra ombud har förstås samma möjligheter att gå runt och prata med andra på kongressen än vad utställarna har. Större till och med, då jag misstänker att det finns utrymmen där utställarna inte hur som helst kan röra sig (tex i plenum).

Olof Olsson sa...

Frågan må ha diskuterats länge, men helt uppenbart har det inte rått enighet om hur beslutet ska tolkas. Att man då tycks vilja lägga locket på debatten gör mig beklämd.

Vad gäller lobbyisternas inflytande handlar det som framgår av inlägget om betydligt mer än montrar på kongressen. Det utrymme man gav dem på KoL-dagarna i höstas gjorde mig illamående. Jag vill vara med i ett parti som lyssar på och ger röst åt de som har svårt att komma till tals, inte bereda vägen för mäktiga ekonomiska intressen.

Anonym sa...

Hej! Jag företrädde Vårdföretagarna på KoL_dagarna och vill bara nämna följande:
1. Vårdföretagarna företräder också not for profit-vårdgivare, och 90 procent av våra medlemsföretag är små, med färre än 20 anställda.
2. Vi kommer inte att delta vid kongressen med t ex monter.
3. Min bild av Miljöpartiet och dess företrädare är att de har mycket lätt att skilja mellan det som sägs i den interna demokratiska processen och sådant som framförs av utomstående påtryckare, som Vårdföretagarna. Det är väl därför som Miljöpartiet har modet att hålla sin process så pass öppen som man gör.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna

Olof Olsson sa...

Hej!

Jag antar att ni är nöjda med de skrivningar partistyrelsen föreslagit och räknar kallt med att de går igenom.

Jag har full respekt för det opinionsarbete ni utför, det är ert jobb att försöka påverka politiker. Det jag vänder mig mot är att mitt parti så okritiskt släppt in er som haft råd att betala för er. Som grön tycker jag det borde ligga närmare till hands att lyssna till exempelvis Famna och Idéburen skola som enbart representerar icke-vinstdrivande aktörer och som har en helt annan syn på vinstfrågan än vad ni och Friskolornas riksförbund har.

Hans lilla gröna sa...

Heja Olof,

Jag hoppas hur som helst att du får tillräckligt med tillfällen att tala med så många ombud som möjligt. Jag tror det är ganska många medlemmar som är med dig men inte befinner sig på kongressen, än mindre är ombud.

Olof Olsson sa...

Tack Hans! PS har nu ändrat tidsprogrammet så att det finns tid avsatt för diskussion, så jag hoppas på en klargörande debatt!