måndag 10 juni 2013

Förbifart eller förskolor?

Vad gagnar Huddinges kommuninvånare bäst? Hundratals miljoner på motorlederna Förbifart Stockholm och Södertörnsleden eller stora investeringar i cykelvägar, spårväg, biogas och nya förskolor och skolor?

Idag debatteras Huddinge kommuns budget för 2014. Miljöpartiets förslag är tydligt: vi investerar för framtiden. På barn och unga och klimatomställning. Det är närmast hissnande när man inser vilka resurser det finns att satsa om man låter bli att plöja ner de hundratals miljoner som Huddinge kommun planerar att spendera på Förbifart Stockholm och Södertörnsleden – vägprojekt som förvärrar trafikproblemen och mer eller mindre ödelägger möjligheterna att nå klimatmålen. Hur många cykelbanor man kan bygg. Hur mycket biogas som kan produceras. Hur många förskolor man kan bygga för att ge plats åt barnen i kommunens växande förskoleköer.

Politik är att välja. Miljöpartiet väljer att möta barns behov och bygga hållbar utveckling och väljer bort omoderna vägbyggen.

Läs här om hur den hälsofarliga luften riskerar att döda 20 bilister om året och här om hur den riskerar att bli dubbelt så dyr som beräknat.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Skrämmande att läsa en politiker som inte vet skillnaden på kommunala pengar och statliga pengar. Det är kommunens ansvar att bygga förskolor, cykelvägar och dylikt. Staten står för landsvägar.

Förbifart Stockholm är till för alla svenskar som behöver ta sig från söder till norr och tvärtom. Det ska man kunna göra utan att åka in i centrala Stockholm. Vanliga svenskar ska inte behöva åka till Stockholm. Vi vill kunna passera utan att tvingas in i den äckliga huvudstaden!

Olof Olsson sa...

Hej anonym! Huddinge kommun avser att plöja ner bortåt 200 miljoner på Förbifarten, även om man talar tyst om det. Det handlar bland annat om planeringsarbete och av- och påfarter. Visserligen en bråkdel i jämförelse med de 60 miljarder som hela projektet kan komma att kosta, men ändå pengar man skulle kunna ge många cykelvägar och förskolor till gagn för kommuninvånarna.

Vad gäller Södertörnsleden har kommunen redan lagt minst 16 miljoner på planeringsarbete - pengar kastade rakt i sjön.

Olof Olsson sa...

För övrigt så har Förbifarten ett gravt missvisande namn - ytterst få bilar ska nämligen förbi Stockholm. Av alla tiotusentals fordonspassager varje dygn räknar Trafikverket med att lite drygt 200 kommer köra hela sträckan. Att förbifarten skulle lösa några trafikproblem saknas helt belägg för. Tvärtom räknar Trafikverket med att köerna är värre än innan vägbygget redan 5 år efter invigningen. All forskning och erfarenhet visar att kraftigt utbyggd kollektivtrafik är ett måste om man vill minska köerna - nya vägar föder endast ny trafik.