måndag 26 juli 2010

När är man för gammal för att studera?

Regeringen ska visserligen utreda om de nya antagningsreglerna strider mot EG-rätten, men i svaren från utbildningsdepartementet till de sökande som missgynnas pga att värderingen av betyg och kurser har ändrats sägs enligt DN att de har haft tillräckligt med tid att påbörja en utbildning. Av DN:s artikel om att antagningsreglerna kan strida mot EG-rätten att döma är det de fall där sökande från andra nordiska och europeiska länder missgynnas pga kvotgruppssystem som man vill se över. Dock inte förrän nu, när reglerna redan har trätt i kraft, vilket jag också har tagit upp i ett tidigare inlägg. Enligt DN har Högskoleverket och Verket för högskoleservice kritiserat utbildningsdepartementet för att gå för fort fram med de nya antagningsreglerna. "Där har regeringen helt enkelt haft en annan åsikt" säger Peter Honeth enligt DN. Detta har uppenbarligen även gällt kvalitetsarbetet inom högskolan, vilket slutade med universitetskansler Anders Flodströms avgång när, får man förmoda, regeringen hade en annan åsikt. Regeringens (om det nu är högskoleministers Tobias Krantz eller statssekreterare Peter Honeths) åsikt ska tydligen drivas igenom till varje pris, oavsett vad de egna myndigheterna och högskolesektorn själv har för argument emot och även om det blir i form av hastverk.

Både vad gäller att betygen har blivit för gamla och i anslutning till förslaget om att införa treterminssystem inom högskolan som jag också har bloggat om har ett av de "problem" som anförts varit att åldern på svenska studenter är för hög. Det finns säkert nackdelar med äldre studenter - men det finns också nackdelar med att ha en stor andel studenter som kommer direkt från gymnasiet. Äldre studenter för in sina perspektiv utifrån olika erfarenheter, yngre tillför sina. Men jag har svårt att tänka mig att det är skadligt att ha vidgat sina egna perspektiv på världen innan man ger sig in i en högre utbildning, där man förväntas tänka kritiskt och vara självständig. Och jag har aldrig hört någon av mina äldre studenter på en vänlig fråga om personen ville ha sin dricka till matsäckslunchen svara "Nej, den smakar bajs!"

3 kommentarer:

Anonym sa...

jag tycker det är löjligt. möjligen kan jag ifrågasätta om man nära pensionsåldern "vill bli psykolog", men 28 är ingen ålder! det är rent struntprat och diskriminering. jag hör till dem som började plugga direkt efter gymnasiet och är därför klar - men den här unga tjejen som har högre snitt än mig (jag gick ut under 2.0 tiden med 1.8) ska alltså inte få plugga trots att hon är minst lika kvalificerad som de senast examinerade studenterna? *varför*? vad är poängen och meningen?

Anonym sa...

Du sätter fingret på den springande punkten:
Men jag har svårt att tänka mig att det är skadligt att ha vidgat sina egna perspektiv på världen innan man ger sig in i en högre utbildning, där man förväntas tänka kritiskt och vara självständig.
Alliansens definition på vetenskap och utbildning tycks vara att lära sig vad andra har kommit fram till samt att tycka som Alliansen.
Kritiskt tänkande och självständighet är väl knappast några paradgrenar för dem:-(

Karin Reuterswärd sa...

Ja, mitt intryck är att man ser utbildning som något som man ska lära sig så snabbt som möjligt för att komma ut i yrkeslivet, inte som något där själva utbildningsprocessen är viktig. Ganska beklämmande, när man tänker efter. Och torftigt.