söndag 25 juli 2010

Våga välja

Kraftig algblomning, hotande massutrotning av fåglar och bottendöd i Östersjön. Ny forskning om insjöar som släpper ifrån sig mer koldioxid när temperaturen stiger. Globala värmerekord månad efter månad.

Miljölarmen står som spön i backen. Föga sensationellt egentligen. Rapporterna ligger väl i linje med vad forskare varnat för under lång tid. Det som oroar mig utöver det alarmerande innehållet är att nyheterna genomgående presenteras som rena vetenskapsnyheter, helt utan politiska kopplingar. Inga frågor ställs till jordbruksministrar som gett bönder lägre skatt på handelsgödsel. Inga statsministrar ställs till svars för en klimatpolitik som först gick ut på att få andra att ta ansvar – och som nu sedan det internationella misslyckandet blivit uppenbart – helt lyser med sin frånvaro.

Den gröna rörelsen har en viktig uppgift i att synliggöra att politik gör skillnad – även på miljöområdet. Miljöproblemen är inte något ofrånkomligt öde. I den stundande valrörelsen ska vi gröna sträcka på oss och stå upp för en politik som visar vägen mot ett hållbart samhälle. En politik som vågar välja. Järnvägar före motorvägar. Alternativa bränslen före billig bensin. Grön omställning före skattesänkningar.

Den kunskap vi har om tillståndet för vår planet måste börja få politiska konsekvenser. En ny regering den 19 september är en början.

Inga kommentarer: