onsdag 21 juli 2010

BNP som mått på framgång

I dag ifrågasätter SvD:s Jacob Bursell i en krönika den allmänna tron på ökande BNP och tillväxt som mått på framgång. Jag har tidigare varit inne på ekologisk ekonomi och ekonomers och andras tro på att människor tar (ekonomiskt) rationella beslut i alla situationer. Än viktigare är naturligtvis vårt samhälles uppenbara oförmåga att kritiskt granska de ekonomiska teorier som vi bygger hela vår tillvaro på. Rationella ekonomiska beslut? Nja, snarare en strutsmentalitet där man hela tiden stoppar huvudet i sanden och hoppas på att marknaden och/eller ny teknik ska lösa alla problem. Nog kan vi väl bättre än så?!

Foto: Karin Reuterswärd

Inga kommentarer: