måndag 15 mars 2010

Våga välja spår före väg

Spårväg syd behövs för tillväxten i södra Stockholm. Det hävdar Huddinges kommunstyrelseordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M). I en artikel på DN Debatt uppmanar han tillsammans med 8 kollegor i södra Stockholms län regeringen att proritera den spårsatsning som ska knyta ihop Flemmingsberg, Kungens kurva och Älvsjö. Det är naturligtvis mycket välkommet att man trycker på för denna viktiga investering.

Vad man däremot inte nämner är att Spårväg syd hotas att trängas undan av det vansinniga vägprojekt som kallas Södertörnsleden - och som forceras fram av borgliga och socialdemokrater. Som om det inte vore nog att den sträckning av motorleden som föreslås tar såväl naturreservat som jordbruksmark i anspråk och utsätter människor för oanständiga nivåer av buller och luftföroreningar. Vägprojektet riskerar alltså dessutom att bli fysiskt hinder för Spårväg syd, vilket också Karin bloggat om tidigare.

För den som vill ha en konsekvent politik för hållbara transportsystem finns bara ett alternativ i höstens val. Våga välja spår före väg!

1 kommentar:

Karin Reuterswärd sa...

Och det minsta man kunde begära är väl att de politiker som förespråkar väg åtminstone inte lägger sig platt för Vägverket och accepterar fullständigt galna lösningar! Någon integritet måste man väl ha!