måndag 29 mars 2010

Avbryt de rödgröna samtalen!

Efter de borgliga partiledarnas utspel om att 28 miljarder satsas på förbifart Stockholm går oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S) ut och lovar att förbifarten ska byggas. Vänstern och miljöpartiet ska inte utgöra något hinder - dessa ska kort och gott köras över, proklamerar Jämtin.

Vi trodde att socialdemokratin insett att vi lever i en ny tid. Vi trodde de lämnat arrogansen och maktfullkomligheten bakom sig. Carin Jämtins uttalande tyder på att socialdemokratin inte är redo för ett samarbete byggt på ömsesidig respekt. Om inte Jämtin skyndsamt tar tillbaka sitt uttalande kan jag bara se att det finns en sak att göra för miljöpartiet i Stockholms stad: avbryta alla diskussioner om samarbete med socialdemokraterna.

Jag utgår ifrån att socialdemokraterna i Stockholms län och på riksnivå tydligt deklarerar att man inte delar Carin Jämtins syn på hur frågan om förbifarten ska lösas. Annars är min uppmaning den samma till miljöpartisterna i länet och riket: Avbryt alla samtal med socialdemokraterna.

Förbifarten är inte vilken fråga som helst. Frågan om förbifarten är frågan om hur vi möter framtiden: Ska vi asfaltera oss fast i ett bilberoende och klimatfientligt samhälle? Eller ska vi bygga ett modernt och hållbart samhälle där en väl utbyggd kollektivtrafik är det självklara valet för den som ska förflytta sig? Att som socialdemokraterna säga att man både ska satsa stort på kollektivtrafiken och bygga förbifarten saknar all trovärdighet. Om minst 28 miljarder plöjs ner i förbifarten - i så fall den största infrastruktursatsningen i Sverige sedan Öresundsbron - kan vem som helst räkna ut att det inte finns resurser till de massiva kollektivtrafiksatsningar som behövs för att vi ska kunna resa hållbart i framtiden.

Kort sagt: Frågan om förbifart eller kollektivtrafikutbyggnad är viktigare än det rödgröna samarbete som Carin Jämtin nu sätter på spel.

6 kommentarer:

Karin Reuterswärd sa...

"Förbifarten ska stärkas med spår- eller busstrafik."(Jämtin i DN) Där är problemet i ett nötskal. Nej Carin, det är kollektivtrafiken som ska vara grunden - sedan kompletterar man möjligen med vägar. Har man inte det synsättet bygger man in sig i ett bilsamhälle. För hur mycket pengar finns kvar till kollektivtrafiken efter Förbifart Stockholm?

Peter Andersson sa...

Noterar att Mp Huddinge med det föreslagna agerandet om att avbryta, inte som kanske bör, intensifiera samtalen, ger gott hopp för byggstart av Förbifart Stockholm, genom en fortsatt borgerlig regering. Grattis!

/peter

Thomas sa...

Ja, äntligen börjar det rödgröna inbördeskriget på allvar. Jag kommer att njuta av varje blodsdroppe! Här finns många fajter som väntar: Afghanistan, skatter m m.

Karin Reuterswärd sa...

Peter. Noterar att du inte läst ordentligt. Jämtin byter tillbaka från maktspråk till förhandlingar: samtalen fortsätter - och gärna för vår del intensifierat. Det var inte mp Huddinge eller mp på någon annan nivå som föregrep förhandlingarna. Gör om och gör rätt så fixar det sig. Och med rätt menar jag än så länge förhandla. Är medveten om att delar av s tycker annorlunda än mp i frågan - men även om att ni har mer framsynta falanger. Nu var det dock inte sakfrågan som upprörde, utan, som sagt, maktspråket.

Thomas: njut du. Från det här perspektivet ter sig de borgerligas piruetter stundtals oerhört komiska så det vore ju ogint om vi hade något att erinra mot ditt nöje.

Olof Olsson sa...

Karin har redan svarat väl. Kan tillägga att jag tror att S gör en missbedömning om de tror att de måste driva igenom förbifarten för att vinna opinionen. Trots den långa räcka av fantasifulla myter som florerar kring vad förbifarten ska åstadkomma vill en majoritet av stockholmarna prioritera kollektivtrafikutbyggnad före förbifart.

http://www.politikerbloggen.se/2010/03/30/29473/

Karin Reuterswärd sa...

Peter: Missade det i förbifarten (!) när jag svarade senast, men bör väl också påpeka att precis som det står tidigt i bloggandet - och som det kanske är läge att lyfta fram på annan plats - så är detta en blogg där Huddingemiljöpartister har möjlighet att skriva. Det är dock som privatpersoner vi skriver. Förmodar att du inte ger aspirerar på att vara Huddingesossarnas (eller Stockholms landstingssossars) officiella organ med din blogg. Motsvarande gäller för oss.