lördag 6 mars 2010

Ge alla elever chansen!

Den borgliga majoriteten i Huddinge skryter nu över att snittbetygen i kommunens grundskolor förbättrats - trots de magra resurser man tilldelar skolorna. Vad man däremot inte talar om är de avgrundsdjupa skillnader som finns mellan resultaten i olika skolor. Samtidigt som det finns skolor där en bra bit över 90 procent av eleverna uppnår behörighet till gymnasiet finns det elever som går på en skola där inte ens hälften av klasskamraterna tar sig in på gymnasiet. Detta är fullständigt oacceptabelt och om inte de ansvariga politikerna vill se verkligheten som den är måste detta bli en av de stora frågorna i höstens val.

Alla skolor måste få de resurser som krävs för att ge alla elever förutsättningar att lyckas. Men pengar är inte hela lösningen. De pengar som satsas måste användas till en undervisning på vetenskaplig grund. Skolan ska ägna sig åt sådant man vet fungerar. Exempelvis vet man sedan länge att flerspråkiga elevers skolresultat starkt gynnas av en god grund i modersmålet - ändå är modersmålsundervisningen allt för ofta eftersatt i skolan.

Låt oss ta strid för kunskap och kvalitet - i alla skolor!

Inga kommentarer: