tisdag 30 mars 2010

Mindre prylar - mer tjänster!

Många godbitar finns i förslaget till grönt valmanifest som presenterades idag. Sängen bredvid mig skriker "sov mig!". Därför nöjer jag mig för ögonblicket med att nöjt konstatera att partiledningen tar tag i frågan om hur man kan främja klimatsmart konsumtion av tjänster framför prylkonsumtion, vilket jag efterlyst tidigare. Som alternativ till de borgligas skatteavdrag för hushållsnära tjänster - som främst kommer de välbeställda till godo - föreslår nämligen MP-ledningen sänkt moms på tjänster. Kan låta som ett tort och tekniskt förslag, men är i grunden ideologisk. Vill vi hetsshoppa prylar eller köpa tjänster som ger oss mer tid och fler upplevelser?

Inga kommentarer: