onsdag 4 november 2015

Skenbilder duger inte!

Att lämna de fossila bränslena bakom oss och minska en kommuns totala koldioxidutsläpp är ingen lek – utan ett arbete som måste tas på blodigt allvar. Men då måste vi också få en rättvisande bild framför oss. Skenbilder och vilseledande statistik duger inte!

I Huddinge kommun har vi en "Klimat och energiplan". Planen börjar bli ålderstigen och ska revideras. Hur har denna plan aktivt bidragit i kommunens strävan att minska sitt koldioxidavtryck? Kommunen beskriver själv målen som tuffa, men nödvändiga för att vi ska ta ansvar och bidra till en begränsad höjning av jordens medeltemperaturJag håller helt med om nödvändigheten av tuffa mål. Men hur ser det verkliga arbetet ut och VAD är det vi mäter på vägen dit?

Vi kan börja med att titta på planen, och vad som INTE finns med
  • Utsläpp från trafik. För att följa det arbetet hänvisas man till kommunens Trafikstrategi, som är ett helt annat dokument. 
  • Fjärrvärme och el som produceras på annan ort och transporteras hit.
  • Mat och alla konsumtionsvaror som används i kommunen, men som producerats i andra länder och har fraktats hit.
Men vad blir då kvar att ta med in i det här arbetet undrar vän av ordningen? Jo - en tumme! En prydlig och tillrättalagd bild, som med sina färggranna pilar och diagram lyckas förmedla en bild av hyfsat minskade utsläpp och ett framgångsrikt klimatarbete! 

Att bara mäta utsläpp från det som produceras på orten kallas för produktionsperspektivet, och är i allra högsta grad otillräckligt eftersom det inte synliggör de verkliga utsläpp som invånarna ger upphov till. Statistiken blir med detta grovt missvisande och ger en felaktig och lugnande bild.

Vi kan inte längre nöja oss med bristfälliga och vilseledande mått för koldioxidutsläpp. Vi måste sträva efter att få med hela kommunen som geografiskt område. Vi måste beskriva den verkliga bilden av koldidoxidutsläppen och hur dessa ska minska. Några kommuner och orter verkar gå i bräschen och försöka komma tillrätta med den vilseledande statistiken och arbeta enligt konsumtionsperspektivet, däribland Stockholms stad. Hoppas också att den kommun jag bor och verkar i är beredd att visa de verkliga siffrorna och ge oss den grund att stå på, som vi alla måste ha för att prioritera rätt åtgärder och inte bara fortsätta beskriva "en tumme"!

Marica Lindblad
Huddinge

Inga kommentarer: