tisdag 10 november 2015

Efterlängtad biogasproduktion på Södertörn!

Äntligen har turen kommit till Södertörn och Huddinge att kunna producera egen biogas. Nyligen invigdes den efterlängtade biogasanläggningen i Gladö. Projektet är ett samarbete mellan Scandinavian Biogas och SRV Återvinning, som ägs gemensamt av Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.
Jag har haft fördelen att följa projektet både som politiskt förtroendevald och genom mitt styrelseuppdrag i det kommunala bolaget SRV. Och jag är nu självklart mycket glad för att äntligen se detta realiseras. Grunden är ju också de viktiga förberedelserna och valen mellan att samla in och röta rent avfall, eller att samröta med förorenat avloppsslam. Den här processen ger oss en ren restprodukt, vilket för mig har varit en oerhört viktig utgångspunkt. För Stockholms län innebär den nya biogasanläggningen att produktionen av lokalt producerad biogas kommer att öka med 50 procent.
Anläggningen är ett efterlängtat projekt, som gör det möjligt att ta tillvara organiskt avfall och matrester och aktivt bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Och om detta talade också Göran Persson, tidigare statsministern som nu företräder Scandinavian Biogas, som tillsammans med energiminster Ibrahim Baylan (S) klippte banden på den högtidliga invigningen den 2 oktober. De båda betonade vikten av hållbarhet och påminde om jordens ändliga resurser i sina tal. Göran Persson berättade också på ett levande sätt om hur han som barn uppmanades av sin mamma att äta upp sin mat, och att inget fick gå till spillo. Ett varmt och personligt inlägg i hans tal.
Det här är den första industriella anläggningen utformad för matavfall i Stockholms län, och som kommer att ta tillvara på energin från 50 000 ton matavfall per år. Det betyder att ca 30 procent av det matavfall som invånarna i Stockholms län ger upphov till nu kan tas om hand och omvandlas till 80 GWh biogas. Det motsvarar ca 8,8 miljoner liter bensin!
Rolig att få vara med den här dagen då anläggningen invigdes, som innebar att vi kan ta ännu ett viktigt steg för att minska vårt fossila beroende!
Marica Lindblad
Huddinge

Inga kommentarer: