fredag 13 november 2015

Självförsörjande tysk by visar vägen

Jag har besökt den självförsörjande byn Feldheim, som ligger i Treuenbritzen, drygt åtta mil utanför Berlin. Det var en gråmulen dag och regnet hängde i luften. Det är stora öppna ytor och många större byggnader som blir synliga när vi närmar oss. De större husen visar sig vara kvar från tiden i DDR, och då det fanns en stor telekommunikationsanläggning här.
Feldheim är ett litet samhälle med 128 invånare och ca 40 bostadshus, och är idag helt självförsörjande med hjälp av sin egenproducerade förnyelsebara energi. Bakgrunden till den här satsningen var stora prisändringar på marknaden. Ursprungligen odlades här flera grödor, med en majoritet potatis och sockerbönor, kompletterat med en stor djurhållning. År 2004 föll dock priset på de grödor som odlades, samtidigt som energipriserna steg. Det scenariot lade grunden till en total omläggning, och byn valde att använda grödor/restprodukter och gödsel till biogasproduktion.
Byn har en egen vindkraftspark, som består av 47 turbiner. Den el som kommer från vindkraften går alltid i första hand ut till de egna hushållen, först därefter förs överskottet ut på det nationella mötet. Medan el som producerats med hjälp av biogas i första hand förs ut på det nationella elnätet, eftersom den elen betalas bäst i det tyska systemet. De nya EEG-reglerna har sänkt ersättningen till producenterna av grön el, sedan starten av Energiewende och elpriset har fallit kraftigt.
Hushållen i byn värms upp med vatten som värms centralt och sedan distribueras via ett ledningssystem. I jämförelse med Sverige så har Tyskland fördelen att ha långt mer vattenburen värme än vad vi har i Sverige.
För att utveckla sitt system ett steg längre, bestämde byn sig för att investera i ett batterisystem för att bli verkligt oberoende. Bygget av ”batterihuset” startade 2014 och fungerar för lagring och balansering av energi. Sista steget att bygga ut och komplettera med ett ”batterihus” ligger också i linje med den starka trend vi ser i Tyskland.
Stora investeringar och bidrag från EU har gjort det möjligt att realisera tanken om att bli självhushållande. Det är nu till och med så att byn producerar mer el än vad som förbrukas. Intressant exempel som visar vägen!
Om dessa annonser
Ibland kan några av dina besökare se en annons här.


Inga kommentarer: