söndag 25 augusti 2013

Tyskland visar vägen i energiomställningen

Om tio år ska kärnkraften vara avvecklad i Tyskland – det sjunde mest energiförbrukande landet i världen. Omöjligt att uppnå utan att öka användningen av fossila bränslen, att döma av den svenska debatten. Inte alls visar verkligheten. Där växer nu de förnybara energikällorna fram i rasande fart när kärnkraftverken slår igen, utan att fossilenergin totalt sett ökar – även om svenska statliga bolag öppnar nya kolkraftverk.

Inte minst är det den småskaliga solenergin som väller fram på bred front. Medel-Müller har satt solpaneler på taket – och ser fram emot att spara stora pengar på det. Ersättningen per kilowattimme som producenterna får är fastställd för 20 år framåt, vilket också gör bankerna trygga med att bevilja lån. Dessuotm har elen från sol och vind företräde i kraftnäten. När det finns överskott på el är det kol- och kärnkraftverket som får lätta på gasen.

Det tyska exemplet visar på vikten av en tydlig politisk vilja. Vi kan få se samma utveckling i Sverige. Men då måste politikerna tydligt deklarera att kärnkraften ska bort och formulera långsiktiga spelregler som främjar det förnybara.

Läs mer eller lyssna på Vetenskapsradion klotets webbplats.

Inga kommentarer: