onsdag 26 september 2012

SL idiotförklarar sina resenärer

SL har investerat stora summor i nya spärrar som inte fungerar. Allvarligast är att de skadar resenärer, genom att slå igen med stor kraft på ett oförutsägbart sätt. Framför allt drabbar det personer som på något sätt avviker för hur SL tycker att "normalmänniskan" ska röra sig - alltså äldre, funktionshindrade och barn. De har nu kommit fram till att lösningen är att utbilda resenärerna.

Lösningen andas ett djupt kundförakt - det är att säga att det inte är spärrarnas fel att människor misshandlas, det är resenärerna det är fel på. Förmodligen är det så pass krasst att en annonskampanj i Metro (vilket "utbildningen" ska bestå av) är billigare än att rätta till det verkliga problemet.

Spärrarna har dessutom inte visat sig hålla måttet för det som de är tänkt för - att förhindra plankning. Plankning sägs enligt många ha blivit lättare, och den vanligaste metoden är att agera "ryggsäck" på en betalande resenär. Genom att trycka sig in i samma öppning har den nya plankningsmetoden inneburit en otryggare miljö i kollektivtrafiken där resenärers integritet kränks av plankarna, istället för att plankarna endast utgör ett inkomstbortfall som tidigare.

SL borde satsa på en helt annan typ av utbildning. Om ledningen utbildade sig till att greppa grundläggande saker som kundperspektiv och logiskt tänkande, skulle resultatet nog bli helt annat. Då skulle SL fundera på hur de istället kunde lösa två problem. Genom att ta bort de farliga spärrarna och istället satsa på öppna spärrlinjer och närvaro i kollektivtrafiken, skulle människor slippa skadas och SL skulle slippa kostnader för konstanta, kosmetiska åtgärder för att få en dålig investering att framstå som motiverad.

Öppna spärrlinjer, med fler kontroller och serviceintriktade trafikvärdar, skulle inte behöva öka plankningen. Det finns gott om städer med öppna spärrlinjer, utan mer omfattande plankning. Däremot skulle det skapa en välkomnande kollektivtrafik där resenärerna kan känna sig som uppskattade kunder i en trygg miljö. Inte som ett problem som ska utbildas.

Det borde vara en självklarhet, men spärrar som kräver att resenärerna ska genomgå någon slags säkerhetsutbildning är inte bra spärrar. SL borde vilja ha resenärer, och då måste de vara och känna sig välkomna i kollektivtrafiken. Jag ställer mig också lite undrande hur SLs reklamkampanj ska utbilda Stockholms alla turister, besökare eller resenärer som helt enkelt inte läser Metro. Ska de fortsätta misshandlas och får skylla sig själva för att de inte genomgått SLs överlevnadskurs?

Som kollektivtrafikresenär i Stockholm så är du både SLs ägare och viktigaste kund. Du äger SL via landstinget, och utan dig skulle SL inte behövas. Alla partier i Stockholm säger sig vilja öka andelen som reser kollektivt. Det tror jag endast kan lyckas när vi har fått in det perspektivet i SLs tänkande - SL finns till för resenärerna, inte tvärtom.

Inga kommentarer: